Budżet 2010

PRZYCHODY
  933667
 wpływy z usług
0830
237037
 pozostałe odsetki
 0920 1000
 otrzymane daroaizny w postaci pieniężnej
 0960 10218
 dotacja 2510 685412
 WYDATKI  918443
 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
 3020 3240
 wynagrodzenia osobowe pracowników
 4010 446408
 składki na ub. społeczne
 4110 74540
 składki na f. pracy
 4120 11859
 wynagrodzenia bezosobowe
 4170 10218
 zakup materiałów i wyposażenia
 4210 14000
 zakup żywności
 4220 84865
 zakup pomocy naukowych, dydakyycznych
 4240 8000
 zakup energii
 4260 44500
 zakup usług remontowych
 4270 120000
 zakup usług zdrowotnych
 4280 800
 zakup usług pozostałych
 4300 19136
 zakup usług dostepu do sieci internet
 4350 2500
 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii kom
 4360 600
 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacj
 4370 1500
 podróże służbowe i krajowe
 4410 1000
 różne opłaty i składki
 4430 1000
 odpis na ZFSS
 4440 28660
 zakup mat. pap do sprzętu drukarskiego i ksero
 4740 2500
 zakup akcesoriów komputer w tym programów i lic
 4750 5500
   
   
   
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wrona
Wprowadził informację: Karolina Puźniak
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Puźniak
Data wytworzenia informacji: 10.06.2010
Data udostępnienia informacji: 10.06.2010
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.06.2010 15:18 Dodanie informacji Karolina Puźniak