Budżet 2009

 PRZYCHODY  709846
 wpływy z usług
 0830208672
 pozostałe odsetki
 0920 900
 darowizny w postaci pieniężnej
 0960 10218
 dotacja 2510 490056
 WYDATKI  760849
 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
 3020 3026
 wynagrodzenia osobowe
 4010 407651
 dod wynagr roczne
 4040 31064
 składki na ub społeczne
 4110 64542
 składki na f. pracy
 4120 10268
 wynagrodzenia bezosobowe
 4170 10218
 zakup materiałow i wyposażenia
 4210 14000
 zakup środków żywności
 4220 66821
 zakup pomocy naukowych
 4240 8000
 zakup energii
 4260 60000
 zakup usług zdrowotnych
 4280 600
 zakup usług pozostałych
 4300 8000
 zakup usług dostępu do internet
 4350 1700
 opłaty z tyt zakupu tel komórkowej
 4360 500
 opłaty z tyt zakupu tel stacjonarnej
 4370 1300
 podróże służbowe krajowe
 4410 1000
 różne opłaty i składki
4430
 1000
 odpis na ZFSS
 4440 23528
 zakup mat pap do sprzętu drukarskiego i ksero
 4740 2000
 zakup akcesorów kom w tym programów i licencji
 5750 2500
   
   
   
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wrona
Wprowadził informację: Karolina Puźniak
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Puźniak
Data wytworzenia informacji: 10.06.2010
Data udostępnienia informacji: 10.06.2010
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.06.2010 14:58 Dodanie informacji Karolina Puźniak