Majątek 2014

Zestawienie majątku Zespołu Szkół nr 12 w Gdyni na dzień 31-12-2014 roku:

Środki trwałe (011) 
2 736 482,33 zł
Pozostałe środki trwałe (013)
 506 329,93 zł
Wartości niematerialne i prawne (020)
27 794,74 zł
Księgozbiór
60 990,41 zł
Razem
 3 331 596,81 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Bodnar
Wprowadził informację: Jacek Landowski.
Ostatnio zmodyfikował: Jacek Landowski.
Data wytworzenia informacji: 29.01.2015
Data udostępnienia informacji: 29.01.2015
Ostatnia aktualizacja: 03.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.05.2015 10:28 Korekta Jacek Landowski.