Majątek 2013

Zestawienie majątku Zespołu Szkół nr 12 w Gdyni na dzień 31-12-2013 roku:

Środki trwałe (011)
2 724 325,44 zł
Pozostałe środki trwałe (013)
 484 703,67 zł
Wartości niematerialne i prawne (020)
24 467,93 zł
Księgozbiór
58 963,83 zł
Razem
 3 292 460,87 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Bodnar
Wprowadził informację: Jacek Landowski.
Ostatnio zmodyfikował: Jacek Landowski.
Data wytworzenia informacji: 29.01.2014
Data udostępnienia informacji: 29.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 03.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.05.2015 10:27 Korekta Jacek Landowski.