Majątek 2011

Zestawienie majątku Zespołu Szkół nr 12 w Gdyni na dzień 31-12-2011 roku:

Środki trwałe (011)
2 603 027,50 zł
Pozostałe środki trwałe (013)
 330 681,60 zł
Wartości niematerialne i prawne (020)
24 397,89 zł
Księgozbiór
58 784,39 zł
Razem
 3 016 891,38 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Bodnar
Wprowadził informację: Jacek Landowski.
Ostatnio zmodyfikował: Jacek Landowski.
Data wytworzenia informacji: 29.01.2012
Data udostępnienia informacji: 29.01.2012
Ostatnia aktualizacja: 03.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.05.2015 10:25 Korekta Jacek Landowski.