Majątek za 2015

AKTYWA TRWAŁE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ URZĘDU MIASTA GDYNI BĘDĄCE W POSIADANIU SZKOŁY
STAN NA 31 GRUDNIA 2015 R.

1 Wartości niematerialne i prawne - 11912,21

2. Rzeczowe aktywa trwałe:

- środki trwałe - 665776,61
- pozostałe środki trwałe - 889468,38
- zbiory biblioteczne - 49436,36

Razem: 1616593,56


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Żelechowski
Wprowadził informację: Sylwia Kassin
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kassin
Data wytworzenia informacji: 21.03.2016
Data udostępnienia informacji: 22.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.03.2016 15:09 Aktualizacja treści Sylwia Kassin
22.03.2016 13:07 Aktualizacja treści Sylwia Kassin
22.03.2016 12:58 Aktualizacja treści Sylwia Kassin
22.03.2016 12:55 Dodanie informacji Sylwia Kassin