Majątek za 2014


AKTYWA TRWAŁE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ URZĘDU MIASTA GDYNI BĘDĄCE W POSIADANIU SZKOŁY
STAN NA 31 GRUDNIA 2014 R.

1 Wartości niematerialne i prawne - 11789,21

2. Rzeczowe aktywa trwałe:

- środki trwałe  - 651359,92
- pozostałe środki trwałe - 845348,30
- zbiory biblioteczne - 32354,21

Razem: 1540851,64


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Żelechowski
Wprowadził informację: Sylwia Kassin
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kassin
Data wytworzenia informacji: 23.03.2016
Data udostępnienia informacji: 23.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.03.2016 15:03 Dodanie informacji Sylwia Kassin