Majątek za 2013

AKTYWA TRWAŁE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ URZĘDU MIASTA GDYNI BĘDĄCE W POSIADANIU SZKOŁY
STAN NA 31 GRUDNIA 2013 R.

1 Wartości niematerialne i prawne - 11789,21

2. Rzeczowe aktywa trwałe:

- środki trwałe 639482,79
- pozostałe środki trwałe - 810779,01
- zbiory biblioteczne - 27775,16

Razem: 1489826,17


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Żelechowski
Wprowadził informację: Sylwia Kassin
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kassin
Data wytworzenia informacji: 23.03.2016
Data udostępnienia informacji: 23.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.03.2016 15:01 Korekta Sylwia Kassin
23.03.2016 15:00 Dodanie informacji Sylwia Kassin