Budżet 2017

Plan wydatków budżetowych  na 2017  r.  -  URM nr XXVII/654/16  z dnia  21 grudnia 2016  r.
 
§ 3020   zakup odzieży ochr.  - 2.900,00
§ 4210   zakup mat. i wyposaż. -  22.050,00   
§ 4240   zakup pomocy dydakt. , książek - 3.064,00
                                                                                                                                     
 Razem  na  zakupy:  28014,00
 
§ 4260    zakup energii (OPEC.,PEWIK -z.w. ENERGA ,gaz - 251793,00
§ 4280    zakup usł. zdrow.  - 5500,00
§ 4300    dowożenie uczn.  niepełnospr. - 45793,00
§ 4300    zakup usł.   pozost(SANIPOR, i   inne - 16705,00
§ 4300    ścieki - 9186,00
§ 4360    zakup usług telekom. ,internetowych  - 4.000,00
§ 4410    podróże służbowe  krajowe - 2.000,00              
§ 4700    szkolenie pracown.-1.000,00

Razem na różne usługi : 335977,00

§ 4270   remont (remont  prysznicy.) - 70.000,00
§ 4270   remont   - 700,00

Razem:  70.700,00

 
Odpis na zdrow. N-li    § 3020 - 7915,00
Wyn osob.   § 4010 - 3187570,00
ZUS –zakł. § 4110 - 614106,00
Fund. Pracy § 4120  - 84703,00
Wynagrodz. bezosob. –bhp –um.zlec. § 4170 - 5.800,00
DWR  - „13 „  § 4040 - 269373,00
Odpis na ZFŚS § 4440-215683,00
Razem pozostałe wydatki dot. wynagrodz. -  4385150,00
Wydatki  „Projekt Małe Skrzydła…” -  102341,00

OGÓŁEM  PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH :   4922182,00
 
 
WYDATKI    -      DOCHODY WŁASNE- na 2017 r.  –Zgodnie z URM nr XXVII/654/16  z dnia  21 grudnia 2016  r.

§  4210  zakup mat. i wyposaż.  - 40.000,00
§  4240  zakup pomocy dyd, książek - 11000,00
§  4220  zakup żywności -155.000,00
§  4260  zakup energi (OPEC, PEWIK –z.w., gaz ) - 10.000,00
§  4280  zakup  usług  zdrow. - 4.000,00
§  4300  zakup usł. pozost. - 18.000,00
§  4270  remonty -5.000,00
§  4360  usł telef. - 2.000,00
 
§  4430  różne opłaty i składki (ubezpiecz., SANEPID)-  1.000,00 
Wydatki osob. § 4170 (ZUS –zakł. § 4110,Fund. Pracy § 4120) -72.000,00
 
OGÓŁEM  PLAN WYDATKÓW -   DOCH. WŁ.   WYNOSI :    318.000,00 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Żelechowski
Wprowadził informację: Sylwia Kassin
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kassin
Data wytworzenia informacji: 21.03.2018
Data udostępnienia informacji: 21.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.03.2018 14:20 Korekta Sylwia Kassin