Budżet 2016


§ 3020 zakup odzieży ochr., 2.900,00
§ 4210 zakup mat. i wyposaż. 20.050,00
§ 4240 zakup pomocy dydakt. , książek 3.000,00
Razem na zakupy: 25.950,00

§ 4260 zakup energii (OPEC.,PEWIK -z.w. ENERGA ,gaz 243.089,00
§ 4280 zakup usł. zdrow. 5.316,00
§ 4300 dowożenie uczn. niepełnospr. 27.824,00
§ 4300 zakup usł. pozost(SANIPOR, i inne 16.157,00
§ 4300 ścieki 9.877,00
§ 4300 R.Dz. - dofin.do imprez kult. oświat. 4.000,00
§ 4360 zakup usług telekom .,internetowych. 4.000,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe 3.000,00
§ 4700 szkolenie pracown. 1.000,00
Razem na różne usługi : 314.623,00


§ 4270 remont (izolacja ścian fundament. bud.) 40.000,0
§ 4270 remont 700,00
Razem: 40.700,00

§ 4220 ochr. zdrowia - dofin. do obiadów uczn.- R.Dz. 2.000,00
Razem inne: 2.000,00

OGÓŁEM WYDATKI : 382.913,00

Odpis na zdrow. N-li § 3020 - 7.219,00
Wyn osob. § 4010 - 2.862.206,00
ZUS -zakł. § 4110 - 584.555,00
Fund. Pracy § 4120 - 80.629,00
Wynagrodz. bezosob. -bhp -um.zlec. § 4170 - 5.760,00
DWR - „13 „ § 4040 - 247.379,00
Odpis na ZFŚS § 4440 - 205.397,00
Razem pozostałe wydatki dot. wynagrodz. 3.993.145,00

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH : 4.376.058,00


WYDATKI - DOCHODY WŁASNE- na 2016 r. -Zgodnie z URM - XV/308/2015 - z dn. 30.XII.2015 r.


§ 4210 - zakup mat. i wyposaż. 42.000,00
§ 4240 - zaklup pomocy dydakt., książek 8.000,00

Razem na zakupy: 50.000,00

§ 4220 - zakup żywności 145.000,00

 

Sporządził: Klara Górka

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Żelechowski
Wprowadził informację: Sylwia Kassin
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kassin
Data wytworzenia informacji: 19.01.2016
Data udostępnienia informacji: 19.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.03.2016 12:59 Aktualizacja treści Sylwia Kassin
22.03.2016 12:54 Aktualizacja treści Sylwia Kassin
19.01.2016 10:43 Dodanie informacji Sylwia Kassin
19.01.2016 10:43 Dodanie informacji Sylwia Kassin