Budżet 2015

§ 3020 zakup odzieży ochr., 2.900,00
§ 4210 zakup mat. i wyposaż. 21.290,00
§ 4240 zakup pomocy dydakt. , książek 3.000,00
Razem na zakupy: 27.190,00

§ 4260 zakup energii (OPEC.,PEWIK -z.w. ENERGA ,gaz 223.089,00
§ 4280 zakup usł. zdrow. 3.000,00
§ 4300 dowożenie uczn. niepełnospr. 25.740,00
§ 4300 zakup usł. pozost(SANIPOR, i inne 17.673,00
§ 4300 ścieki 9.177,00
§ 4300 R.Dz. dofin.wyp.dzieci i młodzieży (Harcówka) 3.000,00
§ 4360 zakup usług telekom .,internetowych. 4.600,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe 800,00
§ 4700 szkolenie pracown. 1.000,00
Razem na różne usługi : 288.079,00

§ 4270 remont (izolacja ścian fundament. bud.) 30.000,0
§ 4270 remont 700,00
Razem:30.700,00

§ 3240 stypendia socj.dla uczn. 8.778,00
§ 4220 ochr. zdrowia - dofin. do obiadów uczn. UM, i R.Dz. 10.443,00
Razem inne: 19.221,00

OGÓŁEM WYDATKI : 365.190,00

Odpis na zdrow. N-li § 3020 - 7.042,00
Wyn osob. § 4010 - 2.870.687,00
ZUS -zakł. § 4110 - 564.159,00
Fund. Pracy § 4120 - 79.436,00
Wynagrodz. bezosob. -bhp -um.zlec. § 4170 - 5.760,00
DWR - „13 „ § 4040 - 250.277,00
Odpis na ZFŚS § 4440 - 180.491,00
Razem pozostałe wydatki dot. wyn.: 3.957.852,00

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻET. 4.323.042,00

WYDATKI - DOCHODY WŁASNE- na 2015 r. -Zgodnie z URM - IV/43/2015 - z dn. 2015-01-21

§ 4210 - zakup mat. i wyposaż. 22.000,00
§ 4240 - zaklup pomocy dydakt., książek 6.000,00
Razem na zakupy: 28.000,00

§ 4220 - zakup żywności 135.000,00


§ 4260 - zakup energii
(OPEC, PEWIK -z.w., gaz ) 15.000,00

§ 4280 - zakup usług zdrow. 2.000,00
§ 4300 - zakup usł. pozost. 16.000,00
Razem na usługi: 33.000,00

§ 4270 -remonty 10.000,00

§ 4430 - różne opłaty i składki
(ubezpiecz., SANEPID) 2.000,00

Wydatki osob. § 4170
ZUS -zakł. § 4110
Fund. Pracy § 4120
Razem:72.000,00


OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW - DOCH. WŁ. WYNOSI : 280.000,00


Sporządził: Klara Górka

 majątek za 2014r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Żelechowski
Wprowadził informację: Sylwia Kassin
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kassin
Data wytworzenia informacji: 06.07.2015
Data udostępnienia informacji: 06.07.2015
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.03.2016 13:08 Aktualizacja treści Sylwia Kassin
22.03.2016 13:03 Dodanie informacji Sylwia Kassin
06.07.2015 12:40 Dodanie informacji Sylwia Kassin
06.07.2015 12:37 Dodanie informacji Sylwia Kassin