Budżet 2014

§ 3020 zakup odzieży ochr., 2.600,00
§ 4210 zakup mat. i wyposaż. 26.347,00
§ 4240 zakup pomocy dydakt. , książek 2.768,00
Razem na zakupy: 31.715,00
§ 4280 zakup usł. zdrow. 3.000,00
§ 4300 zakup usł. pozost(SANIPOR,PROGMAN inne 19.849,00
§ 4300 ścieki 9.660,00
§ 4260 zakup energii (OPEC.,PEWIK -z.w. ENERGA ,gaz 234.724,00
§ 4300 dowożenie uczn. niepełnospr. 23.517,00
§ 4350 zakup usług telekomunikacyjnych 4.500,00
§ 4370 internetowych 1.000,00
§ 4700 szkolenie pracown. 1.000,00
Razem na różne usługi : 297.250,00

§ 4270 Remonty 25.700,00

§ 3240 stypendia socj.dla uczn. 7.124,00
§ 4220 ochr. zdrowia - dofin. do obiadów uczn. UM, i R.Dz. 9.916,00
Razem inne: 17.040,00
OGÓŁEM WYDATKI : 371.705,00

 

Odpis na zdrow. N-li § 3020 - 7.017,00
Wyn osob. § 4010 - 2.773.113,00
ZUS -zakł. § 4110 - 551.179,00
Fund. Pracy § 4120 - 77.608,00
DWR - „13 „ § 4040 - 228.413,00
Odpis na ZFŚS § 4440 - 178,062,00
Razem pozostałe wydatki dot. wyn.: 3.815.392,00
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻET. 4.187.097,00

WYDATKI - DOCHODY WŁASNE- na 2014 r. -Zgodnie z URM - XXXVII/779/13 - z dn. 2013-12-18:

 


§ 4210 - zakup mat. i wyposaż. 22.000,00
§ 4240 - zaklup pomocy dydakt., książek 6.000,00
Razem na zakupy: 28.000,00

§ 4220 - zakup żywności 130.000,0

§ 4260 - zakup energii
(OPEC, PEWIK -z.w., gaz ) 15.000,00

§ 4280 - zakup usług zdrow. 2.000,00
§ 4300 - zakup usł. pozost. 16.000,00
Razem na usługi: 33.000,00

§ 4270 -remonty 10.000,00

§ 4430 - różne opłaty i składki
( ubezpiecz., SANEPID) 2.000,00

Wydatki osob. § 4170
ZUS -zakł. § 4110
Fund. Pracy § 4120
72.000,00


OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW - DOCH. WŁ. WYNOSI : 275.000,00


Sporządził: Klara Górka

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Żelechowski
Wprowadził informację: Sylwia Kassin
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kassin
Data wytworzenia informacji: 21.01.2014
Data udostępnienia informacji: 21.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.03.2016 13:12 Aktualizacja treści Sylwia Kassin
21.01.2014 09:39 Korekta Sylwia Kassin
21.01.2014 09:39 Dodanie informacji Sylwia Kassin