Budżet 2013§ 3020 zakup odzieży ochr., 2.600,0
§ 4210 zakup mat. i wyposaż. 24.548,00
§ 4240 zakup pomocy dydakt. , książek 2.368,00
Razem na zakupy: 29.516,00

§ 4280 zakup usł. zdrow. 3.000,00
§ 4300 zakup usł. pozost(SANIPOR,PROGMAN inne 13.593,00
§ 4300 ścieki 9.664,00
§ 4260 zakup energii (OPEC.,PEWIK -z.w. ENERGA ,gaz 207.302,00
§ 4300 dowożenie uczn. niepełnospr. 18.150,00
§ 4350 zakup usług telekomunikacyjnych i 7.800,00
§ 4370 internetowych
§ 4700 szkolenie pracown. 1.000,00
Razem na różne usługi : 260.509,00

§ 4270 Remonty 35.700,00

§ 3240 stypendia dla uczn. 4.050,00

§ 4220 ochr. zdrowia - dofin. do obiadów uczn. UM 7.914,00
Razem inne: 11.964,00
OGÓŁEM WYDATKI : 337.689,00

 

Odpis na zdrow. N-li § 3020 - 6.493,00
Wyn osob. § 4010 - 2.570.340,00
ZUS -zakł. § 4110 - 503.553,00
Fund. Pracy § 4120 - 70.887,00
Wyn.bezos.-zlec. § 4170 - 3.984,00
DWR - „13 „ § 4040 - 198.524,00
Odpis na ZFŚS § 4440 - 176.627,00
Razem pozostałe wydatki dot. wyn.: 3.530.408,00
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW BUDŻET. 3.868.097,00

WYDATKI - DOCHODY WŁASNE- na 2013 r. -Zgodnie z URM - XXVI/544/12 - z dn. 2012-12-19:

§ 4210 - zakup mat. i wyposaż. 22.000,00
§ 4240 - zaklup pomocy dydakt., książek 6.000,00
Razem na zakupy: 28.000,00

§ 4220 - zakup żywności 130.000,00

§ 4260 - zakup energii
(OPEC, PEWIK -z.w., gaz ) 15.000,00

§ 4280 - zakup usług zdrow. 2.000,00
§ 4300 - zakup usł. pozost. 16.000,00
Razem na usługi: 33.000,00

§ 4270 -remonty 10.000,00

§ 4430 - różne opłaty i składki
( ubezpiecz., SANEPID) 2.000,00

Wydatki osob. § 4170
ZUS -zakł. § 4110
Fund. Pracy § 4120
72.000,00


OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW - DOCH. WŁ. WYNOSI : 275.000,00


Sporządził: Klara Górka

 Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Żelechowski
Wprowadził informację: Sylwia Kassin
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kassin
Data wytworzenia informacji: 30.12.2012
Data udostępnienia informacji: 11.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.03.2016 15:05 Aktualizacja treści Sylwia Kassin
22.03.2016 13:19 Aktualizacja treści Sylwia Kassin
27.02.2014 09:47 Dodanie informacji Sylwia Kassin
27.02.2014 09:44 Dodanie informacji Sylwia Kassin
13.03.2013 09:10 Korekta Sylwia Kassin
11.03.2013 09:08 Dodanie informacji Sylwia Kassin