Budżet 2021

Majątek Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni


Aktywa trwałe Stan na dzień 01.01.2020 Przychody
Rozchody
Stan na dzień 31.12.2020
środki trwałe 4.735.333,52 467.139,00 0 5.202.472,52
pozostałe środki trwałe 451.134,82 34.092,89 16.204,77 469.022,94
Wartości niematerialne i prawne 40.131,52 485,00 0 40.616,52
Zbiory biblioteczne 166.378,71 35.935,95 698,46 201.616,2
Ogółem 5.392.978,57 537.652,84
16.903,23
5.913.728,18


Wartość środków trwałych  uległa zmianie w stosunku do dnia 01.01.2020 r. ponieważ jednostka otrzymała boisko wielofunkcyjne i boisko do piłki nożnej od Gdyńskiego Centrum Sportu.
Wartość pozostałych środków trwałych ulega zmianie, ponieważ w księgach rachunkowych ujmuje się zakupy;
·      sprzęt komputerowy,
·       sprzęt RTV,
·      wartościowy sprzęt muzyczny i nagłaśniający ( np. fortepian, wzmacniacze ),
·      inne zakupy o wartości przekraczającej kwotę 700,00 zł ,  
·      maszyny i urządzenia posiadające cechy indywidualne ( np. numer fabryczny).
Jednostka w roku 2020 do dnia 31.12.2020 dokonała zakupów  o powyższych cechach .
Na dzień  31.12.2020 uległa zmianie wartość zbiorów bibliotecznych  na skutek dokonanych planowanych zakupów w 2020 r. oraz otrzymanych darowizn i zakupu  podręczników .
            Wartości niematerialne i prawne   uległy zmianie, na skutek dokonania planowanych zakupów.
Szkoła zajmuje działki stanowiące własność Gminy Gdynia o ogólnej powierzchni 10100 m², na której usytuowany jest budynek szkoły o powierzchni 3638 m2  i o kubaturze 17 195m³.
Szkoła posiada 14 sal o powierzchni ponad 50 m², 3 sale o powierzchni 49 m² ,
3 sale  z zapleczem o powierzchni ponad 63 m². Sala gimnastyczna o powierzchni 175 m² usytuowana jest na pierwszym piętrze; pod nią są dwie mniejsze sale o wymiarach 110 i 60 m. W osobnym budynku połączonym łącznikiem z budynkiem głównym mieści się mniejsza sala z zapleczem sanitarnym.
Jadalnia szkolna ma powierzchnię 110 m,  dziennie wydaje się tam około 300 obiadów dla dzieci.
Część dydaktyczna  jest oddzielona od części administracyjnej drzwiami szklanymi gwarantującymi zachowanie ciszy. Pierwszy segment , zamknięty drzwiami posiadającymi  odpowiednia klasę bezpieczeństwa , przeznaczony jest dla klas „ O „ gwarantując im spokój i możliwość zaaklimatyzowania się w środowisku szkolnym. Korytarze  i segmenty są pomalowane   farbami, których kolory wybierali uczniowie. Ciepłe kolory stwarzają przyjazną atmosferę  do pracy dla dzieci , nauczycieli i pracowników obsługi.
Za szkołą zlokalizowane jest zmodernizowane w 2017 roku boisko szkolne, na którym  w okresie wiosenno- letnim odbywają się zajęcia z zakresu kultury fizycznej. Boisko do piłki nożnej  oddzielone jest od wyłożonego kostką brukową boiska do koszykówki, które posiada odpowiednie wyposażenie w kosze. Na terenie otaczającym boisko znajduje się także siłownia zewnętrzna wyposażona w różne urządzenia do ćwiczeń. Obok znajdują się urządzenia zabawowe dla dzieci. Miejsce to stanowi plac  zabaw dla uczniów naszej szkoły jak i okolicznych mieszkańców, którzy często spędzają tam wolny czas.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Monika Małyszko
Wprowadził informację: Michał Rutkowski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Rutkowski
Data wytworzenia informacji: 25.03.2021
Data udostępnienia informacji: 25.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.03.2021 14:04 Aktualizacja treści Michał Rutkowski
25.03.2021 14:02 Aktualizacja treści Michał Rutkowski
25.03.2021 13:56 Dodanie informacji Michał Rutkowski