Budżet 2019

Majątek Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni


Aktywa trwałe Stan na dzień 01.01.2018 Przychody
Rozchody
Stan na dzień 31.12.2018
środki trwałe 4.735.205,62 127,90 0 4.735.333,52
pozostałe środki trwałe 413.318,06 34.942,46 19.564,92 428.695,6
Wartości niematerialne i prawne 39.011,62 0 0 39.011,62
Zbiory biblioteczne 131.238,57 55.916,11 13.664,64 173.490,04
Ogółem 5.318.773,87 90.986,47
33.229,56
5.376.530,78


Pobierz plik PDF - stan na luty 2019 - Plan Finansowy na 2019 rok

Wartość środków trwałych uległa zmianie w stosunku do dnia 01.01.2018 r. , o podatek VAT z korekty rocznej. .

Szkoła otrzymała od innych jednostek Gminy Miasta Gdyni jednostkę centralną Lenovo oraz zestaw komputerowy ze stolikiem w ramach projektu „ Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”.
Wartość pozostałych środków trwałych ulega zmianie, ponieważ w księgach rachunkowych ujmuje się zakupy; sprzęt komputerowy, sprzęt RTV, wartościowy sprzęt muzyczny i nagłaśniający ( np. fortepian, wzmacniacze ), inne zakupy o wartości przekraczającej kwotę 700,00 zł , maszyny i urządzenia posiadające cechy indywidualne ( np. numer fabryczny).

Jednostka w roku 2018 do dnia 31.12.2018 dokonała zakupów o powyższych cechach oraz otrzymała darowizny. Na dzień 31.12.2018 uległa zmianie wartość zbiorów bibliotecznych na skutek dokonanych planowanych zakupów w 2018 r. oraz otrzymanych darowizn i zakupu podręczników . Szkoła brała również udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa w ramach, którego zakupiła książki o wartości 14.999,43 zł. Wartości niematerialne i prawne nie uległy zmianie, ponieważ do dnia 31.12.2018 r. nie dokonano nowych zakupów.

Szkoła zajmuje działki stanowiące własność Gminy Gdynia o ogólnej powierzchni 3 638 m², na której usytuowany jest budynek szkoły o kubaturze 17 195m³. Szkoła posiada 12 sal o powierzchni ponad 50 m², 3 sale o powierzchni 49 m² , 3 sale z zapleczem o powierzchni ponad 63 m². Sala gimnastyczna o powierzchni 175 m² usytuowana jest na pierwszym piętrze; pod nią są dwie mniejsze sale o wymiarach 110 i 60 m. Jadalnia szkolna ma powierzchnię 110 m, dziennie wydaje się tam około 270 obiadów dla dzieci.

Część dydaktyczna jest oddzielona od części administracyjnej drzwiami szklanymi gwarantującymi zachowanie ciszy. Pierwszy segment , zamknięty drzwiami posiadającymi odpowiednia klasę bezpieczeństwa , przeznaczony jest dla klas „ O „ gwarantując im spokój i możliwość zaaklimatyzowania się w środowisku szkolnym. Korytarze i segmenty są pomalowane farbami, których kolory wybierali uczniowie. Ciepłe kolory stwarzają przyjazną atmosferę do pracy dla dzieci , nauczycieli i pracowników obsługi.

Za szkołą zlokalizowane jest zmodernizowane w 2017 roku boisko szkolne, na którym w okresie wiosenno- letnim odbywają się zajęcia z zakresu kultury fizycznej. Boisko do piłki nożnej oddzielone jest od wyasfaltowanego boiska do koszykówki, które posiada odpowiednie wyposażenie w kosze. Na terenie otaczającym boisko znajduje się także siłownia zewnętrzna wyposażona w różne urządzenia do ćwiczeń. Obok znajdują się urządzenia zabawowe dla dzieci. Miejsce to stanowi plac zabaw dla uczniów naszej szkoły jak i okolicznych mieszkańców, którzy często spędzają tam wolny czas.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Monika Małyszko
Wprowadził informację: Michał Rutkowski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Rutkowski
Data wytworzenia informacji: 22.02.2019
Data udostępnienia informacji: 22.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 04.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.04.2019 12:38 Aktualizacja treści Michał Rutkowski
04.04.2019 12:37 Aktualizacja treści Michał Rutkowski
04.04.2019 12:33 Aktualizacja treści Michał Rutkowski
04.04.2019 12:29 Aktualizacja treści Michał Rutkowski