Budżet 2018

Majątek Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni


Aktywa trwałe Stan na dzień 01.01.2017 Przychody
Rozchody
Stan na dzień 31.12.2017
środki trwałe 4.471.253,42 281.121,78 17.169,58 4.735.205,62
pozostałe środki trwałe 399.200,40 14.117,66 413.318,06
Wartości niematerialne i prawne 36.604,82 2.406,80 39.011,62
Zbiory biblioteczne 85.642,53 45.596,04 131.238,57
Ogółem 4.992.701,17 343.242,28
17.169,58
5.318.773,87


Pobierz plik PDF - stan na marzec 2018 - Plan Finansowy na 2018 rok

Wartość środków trwałych uległa zmianie w stosunku do dnia 01.01.2017 r. , ponieważ szkoła dokonała zakupów inwestycyjnych w ramach modernizacji kotłowni, wymiany posadzek, zakupiła piec konwekcyjny, zmywarkę.

Na terenie jednostki Gdyńskie Centrum Sportu przeprowadziło rewitalizację boiska i bieżni.
Szkoła dostała stojaki rowerowe od Zarządu Dróg i Zieleni.

Wartość pozostałych środków trwałych ulega zmianie, ponieważ w księgach rachunkowych ujmuje się zakupy; sprzęt komputerowy, sprzęt RTV, wartościowy sprzęt muzyczny i nagłaśniający ( np. fortepian, wzmacniacze ), inne zakupy o wartości przekraczającej kwotę 700,00 zł , maszyny i urządzenia posiadające cechy indywidualne ( np. numer fabryczny).

Jednostka w roku 2017 do dnia 31.12.2017 dokonała zakupów o powyższych cechach oraz otrzymała darowizny. Na dzień 31.12.2017 uległa zmianie wartość zbiorów bibliotecznych na skutek dokonanych planowanych zakupów w 2017 r. oraz otrzymanych darowizn i nieodpłatnie przekazanych podręczników przez MEN Wartości niematerialne i prawne uległy zmianie, ponieważ do dnia 31.12.2017 r. dokonano nowych zakupów. Szkoła zajmuje działki stanowiące własność Gminy Gdynia o ogólnej powierzchni 3 638 m², na której usytuowany jest budynek szkoły o kubaturze 17 195m³.

Szkoła posiada 12 sal o powierzchni ponad 50 m², 3 sale o powierzchni 49 m² , 3 sale z zapleczem o powierzchni ponad 63 m². Sala gimnastyczna o powierzchni 175 m² usytuowana jest na pierwszym piętrze; pod nią są dwie mniejsze sale o wymiarach 110 i 60 m. Jadalnia szkolna ma powierzchnię 110 m, dziennie wydaje się tam około 270 obiadów dla dzieci. Część dydaktyczna jest oddzielona od części administracyjnej drzwiami szklanymi gwarantującymi zachowanie ciszy. Pierwszy segment , zamknięty drzwiami posiadającymi odpowiednia klasę bezpieczeństwa , przeznaczony jest dla klas „ O „ gwarantując im spokój i możliwość zaaklimatyzowania się w środowisku szkolnym. Korytarze i segmenty są pomalowane farbami, których kolory wybierali uczniowie. Ciepłe kolory stwarzają przyjazną atmosferę do pracy dla dzieci , nauczycieli i pracowników obsługi.

Za szkołą zlokalizowane jest zmodernizowane w 2017 roku boisko szkolne, na którym w okresie wiosenno- letnim odbywają się zajęcia z zakresu kultury fizycznej. Boisko do piłki nożnej oddzielone jest od wyasfaltowanego boiska do koszykówki, które posiada odpowiednie wyposażenie w kosze. Na terenie otaczającym boisko znajduje się także siłownia zewnętrzna wyposażona w różne urządzenia do ćwiczeń. Obok znajdują się urządzenia zabawowe dla dzieci. Miejsce to stanowi plac zabaw dla uczniów naszej szkoły jak i okolicznych mieszkańców, którzy często spędzają tam wolny czas.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Monika Małyszko
Wprowadził informację: Michał Rutkowski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Rutkowski
Data wytworzenia informacji: 29.03.2018
Data udostępnienia informacji: 18.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.04.2018 10:02 Aktualizacja treści Michał Rutkowski
18.04.2018 16:32 Aktualizacja treści Michał Rutkowski
18.04.2018 16:30 Aktualizacja treści Michał Rutkowski
18.04.2018 16:26 Dodanie informacji Michał Rutkowski