Budżet 2017

Majątek Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni


Aktywa trwałe Stan na dzień 01.01.2016 Przychody
Rozchody
Stan na dzień 31.12.2016
środki trwałe 4.435.791,42 4.471.253,42
pozostałe środki trwałe 397.015,09 24.985,02 22.799,71 399.200,40
Wartości niematerialne i prawne 34.503,18 2.101,64 36.604,82
Zbiory biblioteczne 68.779,06 17.822,47 959,00 85.642,53
Ogółem 4.936.088,75 186.096,00
129.483,58
4.992.701,17


Pobierz plik PDF - stan na marzec 2017 - Plan Finansowy 2017

Wartość środków trwałych uległa zmianie w stosunku do dnia 01.01.2016 r. , ponieważ szkoła dokonała zakupów inwestycyjnych w ramach modernizacji kotłowni.

Jednostka otrzymała od Urzędu Miasta w Gdyni urządzenie do kompensacji energii biernej indukcyjnej, stojaki rowerowe , oraz zestaw interaktywny optyczny z innej jednostki ( projekt „ Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”).

Wartość pozostałych środków trwałych ulega zmianie ponieważ w księgach rachunkowych ujmuje się zakupy; o wartości przekraczającej kwotę 700,00 zł , sprzęt komputerowy, sprzęt RTV, wartościowy sprzęt muzyczny i nagłaśniający ( np. fortepian, wzmacniacze ), maszyny i urządzenia posiadające cechy indywidualne ( np. numer fabryczny). Jednostka w roku 2016 do dnia 31.12.2016 dokonała zakupów o powyższych cechach oraz otrzymała darowizny. Na dzień 31.12.2016 uległa zmianie wartość zbiorów bibliotecznych na skutek dokonanych planowanych zakupów w 2016 r. oraz otrzymanych darowizn i nieodpłatnie przekazanych podręczników przez MEN Wartości niematerialne i prawne uległy zmianie ponieważ do dnia 31.12.2016 r. dokonano nowych zakupów.

Szkoła zajmuje działki stanowiące własność Gminy Gdynia o ogólnej powierzchni 3 638 m² na której usytuowany jest budynek szkoły o kubaturze 17 195m³. Szkoła posiada 12 sal o powierzchni ponad 50 m², 3 sale o powierzchni 49 m² , 3 sale z zapleczem o powierzchni ponad 63 m². Sala gimnastyczna o powierzchni 175 m² usytuowana jest na pierwszym piętrze; pod nią są dwie mniejsze sale o wymiarach 110 i 60 m. Jadalnia szkolna ma powierzchnię 110 m, gdzie dziennie wydaje się około 210 obiadów dla dzieci.

Część dydaktyczna jest oddzielona od części administracyjnej drzwiami szklanymi gwarantującymi zachowanie ciszy. Pierwszy segment , zamknięty drzwiami posiadającymi odpowiednia klasę bezpieczeństwa , przeznaczony jest dla klas „ O „ gwarantując im spokój i możliwość zaaklimatyzowania się w środowisku szkolnym. Korytarze i segmenty są pomalowane farbami których kolory wybierali uczniowie. Ciepłe kolory stwarzają przyjazną atmosferę do pracy dla dzieci , nauczycieli i pracowników obsługi.

Za szkołą zlokalizowane jest boisko szkolne ,na którym w okresie wiosenno- letnim odbywają się zajęcia z zakresu kultury fizycznej. Boisko do piłki nożnej oddzielone jest od wyasfaltowanego boiska do koszykówki, które posiada odpowiednie wyposażenie w kosze. Na terenie otaczającym boisko znajduje się także ścieżka zdrowia wyposażona w różne urządzenia, np. drabinki i drążki do ćwiczeń. Miejsce to stanowi plac zabaw dla uczniów naszej szkoły jak i okolicznych mieszkańców, którzy często spędzają tam wolny czas. W pobliżu jest również siłownia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Monika Małyszko
Wprowadził informację: Michał Rutkowski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Rutkowski
Data wytworzenia informacji: 20.03.2017
Data udostępnienia informacji: 20.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.04.2018 10:03 Aktualizacja treści Michał Rutkowski
27.03.2017 16:07 Dodanie informacji Michał Rutkowski