Budżet 2016

Majątek Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni


Aktywa trwałe Stan na dzień 01.01.2015 Przychody
Rozchody
Stan na dzień 31.12.2015
środki trwałe 4.414.299,77 4.435.791,42
pozostałe środki trwałe 379.086,65 23.211,94 5.283,50 397.015,09
Wartości niematerialne i prawne 33.293,18 1.210,00 34.503,18
Zbiory biblioteczne 49.711,17 22.644,36 3.576,47 68.779,06
Ogółem 4.876.390,77 68.557,95
8.859,97
4.936.088,75


Pobierz plik PDF - stan na marzec 2016 - Plan Finansowy 2016

Wartość środków trwałych uległa zmianie w stosunku do dnia 01.01.2015 r. , ponieważ szkoła dokonała zakupów inwestycyjnych , otrzymała od Urzędu Miasta w Gdyni stojaki rowerowe , oraz zestawy interaktywne optyczne oraz pamięci RAM- IBM w ramach projektu „ Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”.

Wartość pozostałych środków trwałych ulega zmianie ponieważ w księgach rachunkowych ujmuje się zakupy; o wartości przekraczającej kwotę 700,00 zł , sprzęt komputerowy, sprzęt RTV, wartościowy sprzęt muzyczny i nagłaśniający ( np. fortepian, wzmacniacze ), maszyny i urządzenia posiadające cechy indywidualne ( np. numer fabryczny).

Jednostka w roku 2015 do dnia 31.12.2015 dokonała zakupów o powyższych cechach oraz otrzymała darowizny. Na dzień 31.12.2015 uległa zmianie wartość zbiorów bibliotecznych na skutek dokonanych planowanych zakupów w 2015 r. oraz otrzymanych darowizn i nieodpłatnie przekazanych podręczników przez MEN Wartości niematerialne i prawne uległy zmianie ponieważ do dnia 31.12.2014r. dokonano nowych zakupów.

Szkoła zajmuje działki stanowiące własność Gminy Gdynia o ogólnej powierzchni 3 638 m² na której usytuowany jest budynek szkoły o kubaturze 17 195m³. Szkoła posiada 12 sal o powierzchni ponad 50 m², 3 sale o powierzchni 49 m² , 3 sale z zapleczem o powierzchni ponad 63 m².

Sala gimnastyczna o powierzchni 175 m² usytuowana jest na pierwszym piętrze; pod nią są dwie mniejsze sale o wymiarach 110 i 60 m. Jadalnia szkolna ma powierzchnię 110 m, gdzie dziennie wydaje się około 200 obiadów dla dzieci. Część dydaktyczna jest oddzielona od części administracyjnej drzwiami szklanymi gwarantującymi zachowanie ciszy. Pierwszy segment , zamknięty drzwiami posiadającymi odpowiednia klasę bezpieczeństwa , przeznaczony jest dla klas „ O „ gwarantując im spokój i możliwość zaaklimatyzowania się w środowisku szkolnym.

Korytarze i segmenty są pomalowane farbami których kolory wybierali uczniowie. Ciepłe kolory stwarzają przyjazną atmosferę do pracy dla dzieci , nauczycieli i pracowników obsługi. Za szkołą zlokalizowane jest boisko szkolne ,na którym w okresie wiosenno- letnim odbywają się zajęcia z zakresu kultury fizycznej.

Boisko do piłki nożnej oddzielone jest od wyasfaltowanego boiska do koszykówki, które posiada odpowiednie wyposażenie w kosze. Na terenie otaczającym boisko znajduje się także ścieżka zdrowia wyposażona w różne urządzenia, np. drabinki i drążki do ćwiczeń. Miejsce to stanowi plac zabaw dla uczniów naszej szkoły jak i okolicznych mieszkańców, którzy często spędzają tam wolny czas.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Monika Małyszko
Wprowadził informację: Henryka _Richert
Ostatnio zmodyfikował: Michał Rutkowski
Data wytworzenia informacji: 13.03.2015
Data udostępnienia informacji: 10.04.2015
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.04.2018 10:09 Aktualizacja treści Michał Rutkowski
16.05.2016 13:41 Aktualizacja treści Joanna Tymecka
18.04.2016 11:04 Aktualizacja treści Joanna Tymecka
18.04.2016 11:01 Aktualizacja treści Joanna Tymecka
30.04.2015 14:12 Aktualizacja treści Henryka _Richert
30.04.2015 14:05 Aktualizacja treści Henryka _Richert
30.04.2015 11:21 Aktualizacja treści Henryka _Richert
30.04.2015 11:16 Dodanie informacji Henryka _Richert