Budżet 2015

Majątek Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni


Aktywa trwałe Stan na dzień 01.01.2014 Przychody
Rozchody
Stan na dzień 31.12.2014
środki trwałe 4.339.454,89 74.844,55 4.414.299,77
pozostałe środki trwałe 363.081,11 24.243,54 8.238,00 379.086,65
Wartości niematerialne i prawne 27.953,20 5.339,98 33.293,18
Zbiory biblioteczne 43.422,91 6.289,30   1,04 49.711,17
Ogółem 4.773.912,11 110.717,70
8.239,04
4.876.390,77


Pobierz plik PDF - stan na lipiec 2014 - Plan Finansowy 2014

Wartość środków trwałych uległa zmianie w stosunku do dnia 01.01.2014 r. , ponieważ szkoła nie dokonała zakupów inwestycyjnych , otrzymała tylko od Urzędu Miasta w Gdyni stojaki rowerowe .

Wartość pozostałych środków trwałych ulega zmianie ponieważ w księgach rachunkowych ujmuje się zakupy;
• o wartości przekraczającej kwotę 800,00 zł ,
• sprzęt komputerowy,
• sprzęt RTV,
• wartościowy sprzęt muzyczny i nagłaśniający ( np. fortepian, wzmacniacze ),
• maszyny i urządzenia posiadające cechy indywidualne ( np. numer fabryczny).

Jednostka w roku 2014 do dnia 31.07.2014 dokonała zakupów o powyższych cechach oraz otrzymała darowizny.
Na dzień 31.12.2014 uległa zmianie wartość zbiorów bibliotecznych na skutek dokonanych planowanych zakupów w 2014 r. oraz otrzymanych darowizn.
Wartości niematerialne i prawne uległy zmianie ponieważ do dnia 31.07.2014r. dokonano nowych zakupów.
Szkoła zajmuje działki stanowiące własność Gminy Gdynia o ogólnej powierzchni 3 638 m² na której usytuowany jest budynek szkoły o kubaturze 17 195m³.
Szkoła posiada 12 sal o powierzchni ponad 50 m², 3 sale o powierzchni 49 m² , 3 sale z zapleczem o powierzchni ponad 63 m². Sala gimnastyczna o powierzchni 175 m² usytuowana jest na pierwszym piętrze; pod nią są dwie mniejsze sale o wymiarach 110 i 60 m.
Jadalnia szkolna ma powierzchnię 110 m, gdzie dziennie wydaje się około 200 obiadów dla dzieci.

Część dydaktyczna jest oddzielona od części administracyjnej drzwiami szklanymi gwarantującymi zachowanie ciszy. Pierwszy segment , zamknięty drzwiami posiadającymi odpowiednia klasę bezpieczeństwa , przeznaczony jest dla klas „ O „ gwarantując im spokój i możliwość zaaklimatyzowania się w środowisku szkolnym. Korytarze i segmenty są pomalowane farbami których kolory wybierali uczniowie.

Ciepłe kolory stwarzają przyjazną atmosferę do pracy dla dzieci , nauczycieli i pracowników obsługi.
Za szkołą zlokalizowane jest boisko szkolne ,na którym w okresie wiosenno- letnim odbywają się zajęcia z zakresu kultury fizycznej.

Boisko do piłki nożnej oddzielone jest od wyasfaltowanego boiska do koszykówki, które posiada odpowiednie wyposażenie w kosze. Na terenie otaczającym boisko znajduje się także ścieżka zdrowia wyposażona w różne urządzenia, np. drabinki i drążki do ćwiczeń. Miejsce to stanowi plac zabaw dla uczniów naszej szkoły jak i okolicznych mieszkańców, którzy często spędzają tam wolny czas.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Monika Małyszko
Wprowadził informację: Henryka _Richert
Ostatnio zmodyfikował: Michał Rutkowski
Data wytworzenia informacji: 01.02.2014
Data udostępnienia informacji: 03.03.2014
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.04.2018 10:08 Aktualizacja treści Michał Rutkowski
30.04.2015 14:10 Aktualizacja treści Henryka _Richert
09.09.2014 14:28 Aktualizacja treści Henryka _Richert
09.09.2014 14:19 Aktualizacja treści Henryka _Richert
04.03.2014 11:24 Aktualizacja treści Henryka _Richert
04.03.2014 11:18 Aktualizacja treści Henryka _Richert
04.03.2014 11:04 Aktualizacja treści Henryka _Richert
04.03.2014 11:04 Aktualizacja treści Henryka _Richert
04.03.2014 11:00 Aktualizacja treści Henryka _Richert
03.03.2014 12:13 Aktualizacja treści Henryka _Richert
03.03.2014 12:08 Dodanie informacji Henryka _Richert