Budżet 2014

Majątek Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni


Aktywa trwałe Stan na dzień 01.01.2012 Przychody
Rozchody
Stan na dzień 31.12.2012
środki trwałe 4.218.474,50 114.280,39 4.332.754,89
pozostałe środki trwałe    262.878,36   99.420,64   5.001,28    357.297,72
Wartości niematerialne i prawne     23.617,84    3.202,20      26.955,94
Zbiory biblioteczne     38.617,84    3.089,08      347,30      41.359,62
Ogółem 4.543.724,44       114,42
2.452,20
4.758.368,17


Pobierz plik PDF - stan na luty 2013 - Plan Finansowy 2013

 

Wartość środków trwałych uległa zmianie w stosunku do dnia 01.01.2012r. , ponieważ szkoła otrzymała środki z Urzędu Miasta w Gdyni w ramach projektu unijnego „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”.

Wartość pozostałych środków trwałych ulega zmianie ponieważ w księgach rachunkowych ujmuje się zakupy;
 • o wartości przekraczającej kwotę 800,00 zł , 
 • sprzęt komputerowy,
 • sprzęt RTV,
 • wartościowy sprzęt muzyczny i nagłaśniający ( np. fortepian, wzmacniacze ),
 • maszyny i urządzenia posiadające cechy indywidualne ( np. numer fabryczny).

Jednostka w roku 2012 do dnia 31.01.2012 dokonała zakupów o powyższych cechach oraz otrzymała darowizny.

Szkoła otrzymała również pozostałe środki trwałe z Urzędu Miasta Gdyni w ramach projektów unijnych „ Odkryj moje możliwości” oraz „ Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni” .

Na dzień 31.01.2012 uległa zmianie wartość zbiorów bibliotecznych na skutek dokonanych planowanych zakupów w 2012 r. . Do dnia 28.02.2013 wartość zbiorów bibliotecznych uległa zmianie o kwotę 139,00 na skutek zakupów oraz darowizn. 
 
Wartości niematerialne i prawne uległy zmianie ponieważ do dnia 31.12.2012r. dokonano nowych zakupów. Na dzień 28.02.2013 r. wartość środków trwałych, pozostałych środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych nie uległa zmianie w stosunku do dnia 31.01.2012 r.

Szkoła zajmuje działki stanowiące własność Gminy Gdynia o ogólnej powierzchni 3 638 m² na której usytuowany jest budynek szkoły o kubaturze 17 195m³. Szkoła posiada 12 sal o powierzchni ponad 50 m², 3 sale o powierzchni 49 m² , 3 sale z zapleczem o powierzchni ponad 63 m². Sala gimnastyczna o powierzchni 175 m² usytuowana jest na pierwszym piętrze; pod nią są dwie mniejsze sale o wymiarach 110 i 60 m. Jadalnia szkolna ma powierzchnię 110 m, gdzie dziennie wydaje się około 130 obiadów dla dzieci.

Część dydaktyczna jest oddzielona od części administracyjnej drzwiami szklanymi gwarantującymi zachowanie ciszy. Pierwszy segment , zamknięty drzwiami posiadającymi odpowiednia klasę bezpieczeństwa , przeznaczony jest dla klas „ O „ gwarantując im spokój i możliwość zaaklimatyzowania się w środowisku szkolnym. Korytarze i segmenty są pomalowane farbami których kolory wybierali uczniowie.

Ciepłe kolory stwarzają przyjazną atmosferę do pracy dla dzieci , nauczycieli i pracowników obsługi. Za szkołą zlokalizowane jest boisko szkolne ,na którym w okresie wiosenno- letnim odbywają się zajęcia z zakresu kultury fizycznej. Boisko do piłki nożnej oddzielone jest od wyasfaltowanego boiska do koszykówki, które posiada odpowiednie wyposażenie w kosze. Na terenie otaczającym boisko znajduje się także ścieżka zdrowia wyposażona w różne urządzenia, np. drabinki i drążki do ćwiczeń. Miejsce to stanowi plac zabaw dla uczniów naszej szkoły jak i okolicznych mieszkańców, którzy często spędzają tam wolny czas.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Monika Małyszko
Wprowadził informację: Henryka _Richert
Ostatnio zmodyfikował: Michał Rutkowski
Data wytworzenia informacji: 01.02.2013
Data udostępnienia informacji: 25.02.2013
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.04.2018 10:07 Aktualizacja treści Michał Rutkowski
05.02.2014 12:35 Aktualizacja treści Henryka _Richert
03.10.2013 13:52 Aktualizacja treści Henryka _Richert
25.02.2013 12:14 Aktualizacja treści Henryka _Richert
25.02.2013 12:06 Aktualizacja treści Henryka _Richert
25.02.2013 12:04 Aktualizacja treści Henryka _Richert
25.02.2013 11:28 Dodanie informacji Henryka _Richert