Budżet 2013

Majątek Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni


Aktywa trwałe Stan na dzień 01.01.2012 Przychody
Rozchody
Stan na dzień 29.02.2012
środki trwałe 4.218.474,50 4.218.474,50
pozostałe środki trwałe    262.878,36   2.452,20     260.426,16
Wartości niematerialne i prawne      23.617,84             38.732,26
Zbiory biblioteczne      38.617,84      114,42
Ogółem 4.543.724,44      114,42
2.452,20
4.541.386,66


Pobierz plik PDF - stan na luty 2012 - Plan Finansowy 2012

Wartość środków trwałych uległa zmianie w stosunku do dnia 01.12.2011r. , ponieważ szkoła zakupiła książki 
a niektóre pozostałe środki trwałe uległy zużyciu.

Wartość pozostałych środków trwałych ulega zmianie ponieważ w księgach rachunkowych ujmuje się zakupy;
• o wartości przekraczającej kwotę 800,00 zł , 
• sprzęt komputerowy,
• sprzęt RTV, 
• wartościowy sprzęt muzyczny i nagłaśniający ( np. fortepian, wzmacniacze ), 
• maszyny i urządzenia posiadające cechy indywidualne ( np. numer fabryczny).

Jednostka w roku do dnia 29.02.2012 nie dokonała zakupy o powyższych cechach.

Na dzień 29.02.2012 uległa zmianie wartość zbiorów bibliotecznych na skutek dokonanych planowanych zakupów w 2012 r. . Wartości niematerialne i prawne nie uległy zmianie ponieważ na dzień 29.02.2012r. nie było nowych zakupów.

Szkoła zajmuje działki stanowiące własność Gminy Gdynia o ogólnej powierzchni 3 638 m² na której usytuowany jest budynek szkoły o kubaturze 17 195m³. Szkoła posiada 12 sal o powierzchni ponad 50 m², 3 sale o powierzchni 49 m² , 3 sale z zapleczem o powierzchni ponad 63 m². Sala gimnastyczna o powierzchni 175 m² usytuowana jest na pierwszym piętrze; pod nią są dwie mniejsze sale o wymiarach 110 i 60 m.

Jadalnia szkolna ma powierzchnię 110 m, gdzie dziennie wydaje się około 130 obiadów dla dzieci.

Część dydaktyczna jest oddzielona od części administracyjnej drzwiami szklanymi gwarantującymi zachowanie ciszy. Pierwszy segment , zamknięty drzwiami posiadającymi odpowiednia klasę bezpieczeństwa , przeznaczony jest dla klas „ O „ gwarantując im spokój i możliwość zaaklimatyzowania się w środowisku szkolnym.

Korytarze i segmenty są pomalowane farbami których kolory wybierali uczniowie. Ciepłe kolory stwarzają przyjazną atmosferę do pracy dla dzieci , nauczycieli i pracowników obsługi.

Za szkołą zlokalizowane jest boisko szkolne ,na którym w okresie wiosenno- letnim odbywają się zajęcia z zakresu kultury fizycznej. Boisko do piłki nożnej oddzielone jest od wyasfaltowanego boiska do koszykówki, które posiada odpowiednie wyposażenie w kosze.

Na terenie otaczającym boisko znajduje się także ścieżka zdrowia wyposażona w różne urządzenia, np. drabinki i drążki do ćwiczeń. Miejsce to stanowi plac zabaw dla uczniów naszej szkoły jak i okolicznych mieszkańców, którzy często spędzają tam wolny czas.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Monika Małyszko
Wprowadził informację: Henryka _Richert
Ostatnio zmodyfikował: Michał Rutkowski
Data wytworzenia informacji: 07.03.2012
Data udostępnienia informacji: 20.03.2012
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.04.2018 10:07 Aktualizacja treści Michał Rutkowski
20.03.2012 10:05 Aktualizacja treści Henryka _Richert
20.03.2012 10:02 Aktualizacja treści Henryka _Richert
20.03.2012 09:52 Dodanie informacji Henryka _Richert