Budżet 2012

Majątek Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 17 w Gdyni


 
Aktywa trwałe Stan na dzień 1.01.2010 Przychody
Rozchody
Stan na dzień 1.01.2011
środki trwałe 4.218.474,50      4.218.474,50
pozostałe środki trwałe    210.836,89         249.669,94
Wartości niematerialne i prawne      24.088,08          22.948,09
Zbiory biblioteczne      28.392,80       
Ogółem 4.481.792,27  
   
 4.521.206,32


Pobierz plik PDF - stan na lipiec 2011 -  Plan Finansowy 2011

Wartość środków trwałych uległa zmianie w stosunku do dnia 01.12.2010 r. , ponieważ szkoła dokonała planowych zakupów oraz otrzymała darowizny pozostałych środków trwałych . W 2010 r nie było przeprowadzonej modernizacji środków trwałych .

Wartość pozostałych środków trwałych uległa zmianie się ponieważ w księgach rachunkowych ujmuje się zakupy;

· o wartości przekraczającej kwotę 800,00 zł ,

· sprzęt komputerowy,

· sprzęt RTV,

· wartościowy sprzęt muzyczny i nagłaśniający ( np. fortepian, wzmacniacze ),

· maszyny i urządzenia posiadające cechy indywidualne ( np. numer fabryczny).

Jednostka w roku 2009 dokonała zakupy o powyższych cechach.

Na dzień 01.01.2010 uległa zmianie wartość zbiorów bibliotecznych na skutek dokonanych planowanych zakupów w 2009 r. oraz otrzymanych darowizn.

Wartości niematerialne i prawne uległy zmianie również z powodu nowych zakupów.

Szkoła zajmuje działki stanowiące własność Gminy Gdynia o ogólnej powierzchni 3 638 m² na której usytuowany jest budynek szkoły o kubaturze 17 195m³.

Szkoła posiada 12 sal o powierzchni ponad 50 m², 3 sale o powierzchni 49 m² , 3 sale z zapleczem o powierzchni ponad 63 m². Sala gimnastyczna o powierzchni 175 m² usytuowana jest na pierwszym piętrze; pod nią są dwie mniejsze sale o wymiarach 110 i 60 m.

Jadalnia szkolna ma powierzchnię 110 m, gdzie dziennie wydaje się około 130 obiadów dla dzieci.

Część dydaktyczna jest oddzielona od części administracyjnej drzwiami szklanymi gwarantującymi zachowanie ciszy. Pierwszy segment , zamknięty drzwiami posiadającymi odpowiednia klasę bezpieczeństwa , przeznaczony jest dla klas „ O „ gwarantując im spokój i możliwość zaaklimatyzowania się w środowisku szkolnym. Korytarze i segmenty są pomalowane farbami których kolory wybierali uczniowie. Ciepłe kolory stwarzają przyjazną atmosferę do pracy dla dzieci , nauczycieli i pracowników obsługi.

Za szkołą zlokalizowane jest boisko szkolne ,na którym w okresie wiosenno- letnim odbywają się zajęcia z zakresu kultury fizycznej. Boisko do piłki nożnej oddzielone jest od wyasfaltowanego boiska do koszykówki, które posiada odpowiednie wyposażenie w kosze. Na terenie otaczającym boisko znajduje się także ścieżka zdrowia wyposażona w różne urządzenia, np. drabinki i drążki do ćwiczeń. Miejsce to stanowi plac zabaw dla uczniów naszej szkoły jak i okolicznych mieszkańców, którzy często spędzają tam wolny czas.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Monika Małyszko
Wprowadził informację: Henryka _Richert
Ostatnio zmodyfikował: Michał Rutkowski
Data wytworzenia informacji: 04.02.2011
Data udostępnienia informacji: 29.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.04.2018 10:06 Aktualizacja treści Michał Rutkowski
20.10.2011 12:28 Aktualizacja treści Henryka _Richert
29.03.2011 15:03 Aktualizacja treści Henryka _Richert
29.03.2011 15:02 Aktualizacja treści Henryka _Richert
29.03.2011 14:59 Aktualizacja treści Henryka _Richert
29.03.2011 14:57 Aktualizacja treści Henryka _Richert
29.03.2011 14:54 Aktualizacja treści Henryka _Richert
29.03.2011 14:49 Aktualizacja treści Henryka _Richert
29.03.2011 14:43 Aktualizacja treści Henryka _Richert
29.03.2011 14:33 Dodanie informacji Henryka _Richert