Budżet 2011

Stan na dzień 31.03.2010 r.

Wydatki budżetowe.

OPIS Paragraf dział 854 / rozdz.85414
dział 854 / rozdz.85412 
Stypendia dla uczniów  3240  12 420   
Inne formy pomocy dla
uczniów
 3260    
Skł.ubezp.społeczne  4110  
230
Skł.Fundusz Pracy  4120  
37
Wynagrodz.bezosobowe  4170  
1 483
Zakup usług pozost.  4300    
Ogółem    12 420
1 750Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 17 w Gdyni posiada rachunek dochodów własnych.

Zatwierdzony plan po zmianach na 2010 r.

Dochody własne dział 801 / rozdz.80101 
dział 801 / rozdz.80148
Środki pieniężne na  
początku 2010
 22 629,56
1 092,03
Przychody  40 200,00
 127 250,00
Wydatki   43 100,00
127 420,00
Środki pieniężne na   
31.12.2010
 19 729,56
922,03


Poniżej pliki z pełną informacją do pobrania w formacie Word-aKliknij tutaj aby pobrać plik BUDŻET

Kliknij tutaj aby pobrać plik  MAJĄTEK

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Monika Małyszko
Wprowadził informację: Henryka _Richert
Ostatnio zmodyfikował: Michał Rutkowski
Data wytworzenia informacji: 31.03.2010
Data udostępnienia informacji: 14.03.2009
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.04.2018 10:05 Aktualizacja treści Michał Rutkowski
24.05.2010 16:44 Korekta Henryka _Richert
24.05.2010 16:41 Korekta Henryka _Richert
24.05.2010 16:39 Korekta Henryka _Richert
24.05.2010 16:26 Korekta Henryka _Richert
24.05.2010 16:21 Korekta Henryka _Richert
24.05.2010 16:17 Korekta Henryka _Richert