majątek 2017

Majątek Szkoły Podstawowej Nr 18 w Gdyni

Aktywa trwałe Stan na dzień 31.08.2017
środki trwałe 8.510.599,39

pozostałe środki trwałe 778.119,30

wartości niematerialne i prawne 43.564,57
zbiory biblioteczne 180.175,26

ogółem 9.512.458,52

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Eliza Zaborowska - Kempa
Wprowadził informację: Anna Piwowska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Piwowska
Data wytworzenia informacji: 25.09.2017
Data udostępnienia informacji: 25.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 25.09.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.09.2017 14:16 Korekta Anna Piwowska
25.09.2017 14:14 Korekta Anna Piwowska