budżet 2009

Plan finansowy na 2009
Dochodydział 801
LpWyszczególnienie§§80101801038011080195
 Razem w tym 0  0
1doch. Z najmu i dzierż. Skł. Majątk. (mieszkania)75   0
 Wydatkidział 801 dział 851dział 854
LpWyszczególnienie§§801018010380110801138014880195851548540185412
1nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń30207564      465 
2różne wydatki na rzecz osób fizycznych30300        
3wynagrodzenia osobowe pracowników40102314576   102989  148299 
4dodatkowe wynagrodzenie roczne4040186500   8477  12160 
5składki na ubezpieczenia społeczne4110390641   16819  24984 
6składki na Fundusz Pracy412062148   2676  3975 
7wpłaty na PFRON41408000        
8zakup materiałów i wyposażenia421024500   1500  2000 
 w tym: Rady Dzielnic          
9zakup środków żywności4220      15050  
 w tym: Rady Dzielnic          
10zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek42402000        
 w tym: Rady Dzielnic          
11zakup energii4260102400      6500 
12zakup usług remontowych42705000        
 remont Wydział Budynków 60000        
 Rady Dzielnic 0        
13zakup usług zdrowotnych42803000        
14zakup usług pozostałych430026624   1000  3000 
 w tym: Rada Dzielnicy          
15zakup usług internetowych43502000        
 opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej43706000        
16podróże służbowe krajowe4410100        
17różne opłaty i składki44302000        
18odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych4440139376   4432  11740 
 zakup mat. Papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych47403000        
 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji47502000        
19wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rada dzielnicy6050         
20wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rady Dzielnicy6060         
 ogółem 33474290001378930150502131230
   
plan przychodów rachunków dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych na 2009 rok 
1przychody 209500     186600  
2wydatki 209470     185500  
ogółem plan: 3713495

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Eliza Zaborowska - Kempa
Wprowadził informację: Barbara Sarnacka
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Sarnacka
Data wytworzenia informacji: 27.05.2010
Data udostępnienia informacji: 27.05.2010
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.05.2010 14:59 Dodanie informacji Barbara Sarnacka