BUDŻET I MAJĄTEK 2013r.

MAJĄTEK

Stan na  31.12.2012r. 

Lp

NazwaWartość

1.

Środki trwałe

4196271,89

2.

Wartości niematerialne i prawne

   38271,74

3.

Pozostałe środki

   778552,88

 

Ogółem

5013096,51

BUDŻET
Ustalone dochody i wydatki na 2013r. 
 Wydatki Dział801Dział851Dział854

 

Lp.Wyszczególnienie§§801018014880103851548540185415

 

1.wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.302072441000 1364 1192 

 

2.stypendia dla uczniów3240      1350

 

3.wynagrodzenia osobowe pracowników4010201744698333 115612 196405 

 

4.dodatkowe wynagrodzenie roczne40401767208440 9530 16885 

 

5.składki na ubezpieczenia społ.411042913919596 21775 37592 

 

6.składki na Fundusz Pracy4120604252759 3066 5293 

 

7.wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych4140210001500    

 

8.Wynagrodzenie bezosobowe4170      

 

9.zakup materiałów i wyposażenia4210240005832 3500 2000 

 

  Rady Dzielnicy   2832    

 

10.zakup środków żywności4220   9392  

 

11.zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek424010800  1500   

 

 W tym Rada Dzielnicy  8000     

 

12.zakup energii426010836211500 5000 1218 

 

13.zakup usług remontowych4270141002000 2288   

 

14. Remonty Wydział Budynków4270 50000     

 

15.zakup usług zdrowotnych42802000     

 

16.zakup usług pozostałych4300180004500 1360   

 

 W tym: Rada Dzielnicy  1500    

 

17.Opłaty za usługi internetowe43501800     

 

18.Opłaty za usługi telef. komórkowej4360 1300      
19.Opłaty z tytułu zakupu usł. telek. telef. stacj43703200     

 

20.podróże służbowe krajowe4410700     

 

21.różne oplaty i składki4430      

 

22.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych44401368574888 9628 19465 

 

23.Szkolenia pracowników47001500     

 

24.zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego urządzeń kserograficznych4740      

 

25.zakup akcesoriów komp. w tym programy i lic4750      

 

         

 

 

Ogółem 3084593 154516 174623 9392 280050 1350 
Plan przychodów  rachunków dochodów własnych jednostki budżetowej wydatków nimi finansowanych w 2013r. 
1.Przychody 28200 104544 
2.Wydatki 28200 104544 

  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Barbara Dysarz
Wprowadził informację: Ewa Malottke
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Malottke
Data wytworzenia informacji: 14.03.2013
Data udostępnienia informacji: 14.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.01.2014 12:02 Aktualizacja treści Ewa Malottke
24.01.2014 12:01 Aktualizacja treści Ewa Malottke
24.01.2014 11:11 Dodanie informacji Ewa Malottke
20.03.2013 10:31 Aktualizacja treści Ewa Malottke
14.03.2013 12:37 Dodanie informacji Ewa Malottke