Budżet 2016

 

Szkoła Podstawowa Nr 21 w Gdyni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN BUDŻETOWY 2016 ROK

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

 

Paragraf

 

 

 

Nazwa

 

 

 

Plan

 

1

 

801-80101-3020-01

 

 

 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - BHP

1 000,00

 

2

 

801-80101-3020-01-01

 

 

 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ZDROWOTNE DLA NAUCZYCIELI

4 481,00

 

3

 

801-80101-4010-01

 

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 796 833,00

 

4

 

801-80101-4010-01-01

 

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników - Nagrody Dyrektora KN

12 409,00

 

5

 

801-80101-4010-01-01-1

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników- Nagroda Dyrektora ADM+OBSŁ.

4 276,00

 

6

 

801-80101-4040-01

 

 

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

170 162,00

 

7

 

801-80101-4110-01

 

 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

366 410,00

 

8

 

801-80101-4120-01

 

 

 

Składki na Fundusz Pracy

50 474,00

 

9

 

801-80101-4170-01

 

 

 

Wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie

9 027,00

 

10

 

801-80101-4210-01

 

 

 

Zakup materiałów

 

 

11 000,00

 

11

 

801-80101-4240-01

 

 

 

Zakup pomocy naukowych i książek

2 500,00

 

12

 

801-80101-4240-01-01

 

 

 

Zakup książek - dotacja Ksiązki naszych marzeń

0,00

 

13

 

801-80101-4240-01-02

 

 

 

Zakup książek - wkład własny- ksiązki naszych marzeń

0,00

 

14

 

801-80101-4240-03-01

 

 

 

Zakup pomocy naukowych- podręczniki SP

0,00

 

15

 

801-80101-4260-01

 

 

 

Zakup energii

 

 

 

188 807,00

 

16

 

801-80101-4270-01

 

 

 

Zakup usług remontowych bieżące

6 000,00

 

17

 

801-80101-4270-01-01

 

 

 

Zakup usług remontowych - Wydział Budynków

150 000,00

 

18

 

801-80101-4280-01

 

 

 

Zakup usług zdrowotnych

8 000,00

 

19

 

801-80101-4300-01

 

 

 

Zakup usług pozostałych

 

12 072,00

 

21

 

801-80101-4360-01

 

 

 

Opłaty za tyt. zakupu usługi telekomunikacyjnych

5 000,00

 

22

 

801-80101-4410-01

 

 

 

Delegacje służbowe krajowe

800,00

 

23

 

801-80101-4430-01

 

 

 

Różne opłaty i składki- ubezpieczenia

1 000,00

 

24

 

801-80101-4430-01-01

 

 

 

Różne opłaty i składki związki zawodowe

0,00

 

25

 

801-80101-4440-01

 

 

 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

122 092,00

 

26

 

801-80101-4700-01

 

 

 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

676,00

 

RAZEM

80101

 

 

 

 

 

 

 

2 932 619,00

 

27

 

801-80103-3020-01

 

 

 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -zdrowotne dla nauczycieli

149,00

 

28

 

801-80103-4010-01

 

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

48 199,00

 

29

 

801-80103-4010-01-01

 

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników- Nagroda Dyrektora

406,00

 

30

 

801-80103-4040-01

 

 

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 507,00

 

31

 

801-80103-4110-01

 

 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 797,00

 

32

 

801-80103-4120-01

 

 

 

Składki na Fundusz Pracy

1 351,00

 

33

 

801-80103-4210-01

 

 

 

Zakup materiałów

 

 

1 500,00

 

34

 

801-80103-4240-01

 

 

 

Zakup pomocy naukowych i książek

1 000,00

 

35

 

801-80103-4280-01

 

 

 

Zakup usług zdrowotnych

300,00

 

36

 

801-80103-4300-01

 

 

 

Zakup usług pozostałych

 

368,00

 

37

 

801-80103-4440-01

 

 

 

Odpis na ZFŚS

 

 

 

2 990,00

 

RAZEM

80103

 

 

 

 

 

 

 

70 567,00

 

38

 

801-80146-4170-01

 

 

 

Wynagrodzenia bezosobowe - dokształcanie nauczycieli - szkolenia

0,00

 

39

 

801-80146-4300-01

 

 

 

Zakup usług pozostałych - dokształcania nauczycieli studia; kursy

0,00

 

Lp.

 

Paragraf

 

 

 

Nazwa

 

 

 

Plan

 

40

 

801-80146-4300-01-01

 

 

 

Zakup usług pozostałych- dokształcanie nauczycieli - szkolenia

0,00

 

RAZEM

80146

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

41

 

801-80148-3020-01

 

 

 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -BHP

900,00

 

42

 

801-80148-4010-01

 

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

103 938,00

 

43

 

801-80148-4010-01-01

 

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników - Nagroda Dyrektora

1 095,00

 

44

 

801-80148-4040-01

 

 

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

9 638,00

 

45

 

801-80148-4110-01

 

 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

20 915,00

 

46

 

801-80148-4120-01

 

 

 

Składki na Fundusz Pracy

2 885,00

 

47

 

801-80148-4210-01

 

 

 

Zakup materiałów

 

 

2 200,00

 

48

 

801-80148-4260-01

 

 

 

Zakup energii

 

 

 

2 418,00

 

49

 

801-80148-4270-01

 

 

 

Zakup usług remontowych

1 500,00

 

50

 

801-80148-4280-01

 

 

 

Zakup usług zdrowotnych

400,00

 

51

 

801-80148-4300-01

 

 

 

Zakup usług pozostałych

 

500,00

 

52

 

801-80148-4440-01

 

 

 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 175,00

 

53

 

801-80148-4700-01

 

 

 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00

 

RAZEM

80148

 

 

 

 

 

 

 

152 064,00

 

54

 

801-80149-4010-01

 

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników wydzielone z 80103

0,00

 

55

 

801-80149-4110-01

 

 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

 

56

 

801-80149-4120-01

 

 

 

Składki na Fundusz Pracy

0,00

 

57

 

801-80149-4210-01

 

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

 

58

 

801-80149-4440-01

 

 

 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0,00

 

Lp.

 

Paragraf

 

 

 

Nazwa

 

 

 

Plan

 

RAZEM

80149

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

59

 

801-80150-4010-01

 

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników wydzielony z 80101

82 028,00

 

60

 

801-80150-4110-01

 

 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

14 101,00

 

61

 

801-80150-4120-01

 

 

 

Składki na Fundusz Pracy

2 010,00

 

62

 

801-80150-4210-01

 

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000,00

 

63

 

801-80150-4240-03-01

 

 

 

Zakup pomocy naukowych, podręczniki SP

0,00

 

64

 

801-80150-4260-01

 

 

 

Zakup energii

 

 

 

6 296,00

 

65

 

801-80150-4440-01

 

 

 

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 174,00

 

RAZEM

80150

 

 

 

 

 

 

 

112 609,00

 

66

 

801-80195-4110-02

 

 

 

Składki na ubez.społeczne- umowa zlecenie RD

0,00

 

67

 

801-80195-4120-02

 

 

 

Składki na Fundusz Pracy- umowy zlecenia RD

0,00

 

68

 

801-80195-4170-02-02-01

 

 

Wynagrodzenia bezosobowe- Zajęcia pozalekcyjne RD

0,00

 

69

 

801-80195-4170-02-02-02

 

 

Wynagrodzenia bezosobowe- Gimnastyka rehabilit. dla mieszkańsców RD

2 000,00

 

70

 

801-80195-4190-01

 

 

 

Nagrody konkursowe- konkurs matematyczny

0,00

 

71

 

801-80195-4190-01-01

 

 

 

Nagrody konkursowe - konkurs biblijny

3 800,00

 

72

 

801-80195-4210-01-01

 

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia- konkurs biblijny

700,00

 

73

 

801-80195-4210-01-01-05

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia Rada Dzielnicy Biuro

1 300,00

 

74

 

801-80195-4210-01-02

 

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia DOPOSAŻENIE GAB. LEKARSKICH W SZKOŁACH

0,00

 

75

 

801-80195-4210-02-02-03

 

 

Zakup materiałów - imprezy kulturalnych RD

4 500,00

 

Lp.

 

Paragraf

 

 

 

Nazwa

 

 

 

Plan

 

76

 

801-80195-4260-01-01-05

 

 

Zakup energii - RD biuro

 

1 500,00

 

77

 

801-80195-4270-01-01-05

 

 

Zakup usług remontowych - RD biuro

1 500,00

 

78

 

801-80195-4300-01-01-05

 

 

Zakup usług pozostałych -RD biuro

500,00

 

RAZEM

80195

 

 

 

 

 

 

 

15 800,00

 

RAZEM

801

 

 

 

 

 

 

 

 

3 283 659,00

 

79

 

851-85154-4220-01

 

 

 

Zakup środków żywności - budżet

0,00

 

80

 

851-85154-4300-01

 

 

 

Zakup usług pozostałych - przeciwdziałanie alkoholizmowi

0,00

 

RAZEM

85154

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

RAZEM

851

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00

 

81

 

854-85401-3020-01

 

 

 

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- pomoc zdrowotna dla nauczycieli

741,00

 

82

 

854-85401-4010-01

 

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

221 264,00

 

83

 

854-85401-4010-01-01

 

 

 

Wynagrodzenia osobowe pracowników - Nagroda Dyrektora

1 864,00

 

84

 

854-85401-4040-01

 

 

 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

20 199,00

 

85

 

854-85401-4110-01

 

 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne

44 870,00

 

86

 

854-85401-4120-01

 

 

 

Składki na Fundusz Pracy

6 189,00

 

87

 

854-85401-4210-01

 

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia

1 200,00

 

88

 

854-85401-4240-01

 

 

 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000,00

 

89

 

854-85401-4280-01

 

 

 

Zakup usług zdrowotnych

300,00

 

90

 

854-85401-4300-01

 

 

 

Usługi obce

 

 

 

500,00

 

91

 

854-85401-4440-01

 

 

 

Odpis na ZFŚS

 

 

 

23 920,00

 

RAZEM

85401

 

 

 

 

 

 

 

322 047,00

 

Lp.

 

Paragraf

 

 

 

Nazwa

 

 

 

Plan

 

92

 

854-85412-4110-01

 

 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne - feriie

755,00

 

93

 

854-85412-4120-01

 

 

 

Składki na Fundusz Pracy ferie

108,00

 

94

 

854-85412-4170-01

 

 

 

Wynagrodzenia bezosobowe - ferie

4 388,00

 

95

 

854-85412-4210-01

 

 

 

Zakup materiałów i wyposażenia - RD organizacja wypoczynku dzieci

2 500,00

 

96

 

854-85412-4300-01

 

 

 

Zakup usług pozostałych- wypoczynek podczas ferii ZHP

0,00

 

RAZEM

85412

 

 

 

 

 

 

 

7 751,00

 

97

 

854-85415-3240-01

 

 

 

Stypendia dla uczniów

 

11 328,00

 

98

 

854-85415-3260-01

 

 

 

Inne formy pomocy dla uczniów - podręczniki

0,00

 

RAZEM

85415

 

 

 

 

 

 

 

11 328,00

 

RAZEM

854

 

 

 

 

 

 

 

 

341 126,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narastająco bez sum pośrednich:

 

 

 

3 624 785,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Jachowska
Wprowadził informację: Anna Pyziak
Ostatnio zmodyfikował: Anna Pyziak - Glapińska
Data wytworzenia informacji: 02.02.2016
Data udostępnienia informacji: 02.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.02.2016 11:16 Dodanie informacji Anna Pyziak - Glapińska