Archiwum do 2014 roku (budżet i majątek)

1. Budżet za 2014 r.

2. Majątek za 2014 r.

3. Dochody wydzielone za 2014 r.
-------------------------------------------------------------------------
Budżet na 2013 rok 

Majątek na 2013 rok
--------------------------------------------------------------------------

 Majątek SP 23 - 2012 r. (format pdf)
 Budżet SP 23 - 2012 r. (format pdf)
---------------------------------------------------------------------------
 Przychody_SP_23_Gdynia    2011 r. (format jpg)

---------------------------------------------------------------------------
Wydatki SP 23 Gdynia 2011 r.

2011-02-07 ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011    
    Wydruk wg : Klasyfikacji budżetowej  
    Od dnia: 2011-01-01  
    Do dnia: 2011-12-31  
    Dysponenci: SP 23    
             
Dział Rozdz. Par. SF Kat.Zad. Dysponent I Zadanie Kwota
801         OŚWIATA I WYCHOWANIE 2758671,00
801 80101       SZKOŁY PODSTAWOWE 2516812,00
801 80101 302 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 5313,00
801 80101 401 O GWB SP 23/ BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 1688099,00
801 80101 404 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 135266,00
801 80101 411 O GWB SP 23/ BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 289167,00
801 80101 412 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 46004,00
801 80101 421 O GRB SP 23/ ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 900,00
801 80101 421 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 20222,00
801 80101 424 O GWB SP 23/ BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 4000,00
801 80101 426 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 154000,00
801 80101 427 O GRB SP 23/ DOFINANSOWANIE REMONTÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH 6300,00
801 80101 427 O GWB SP 23 / WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I POSADZEJ 50000,00
801 80101 428 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 1 000,00
801 80101 430 O GWB SP 23/ BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 16000,00
801 80101 435 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 1 030,00
801 80101 437 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 2200,00
801 80101 441 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 300,00
801 80101 444 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 97011,00
801 80103       ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 122181,00
801 80103 302 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 229,00
801 80103 401 O GWB SP 23/ BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 84944,00
801 80103 404 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 6511,00
801 80103 411 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 14084,00
801 80103 412 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 2241,00
801 80103 421 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 4292,00
801 80103 424 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 1 000,00
801 80103 426 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 2832,00
801 80103 428 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 100,00
801 80103 430 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 800,00
801 80103 444 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 5148,00
801 80148       STOŁÓWKI SZKOLNE 107878,00
801 80148 302 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 600,00
801 80148 401 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 74675,00
801 80148 404 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 5995,00
801 80148 411 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 12423,00
801 80148 412 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 1 976,00
801 80148 421 O GWB SP 23/ BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 1 600,00
801 80148 426 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 6605,00
801 80148 428 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 100,00
801 80148 430 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 700,00
801 80148 444 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 3204,00
801 80195       POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC 11 800,00
801 80195 421 O GRB SP 23 / ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 11 800,00
851         OCHRONA ZDROWIA 8448,00
851 85154       PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 8448,00
851 85154 422 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 8448,00
854         EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 229459,00
854 85401       ŚWIETLICE SZKOLNE 210859,00

Dział Rozdz. Par. SF Kat.Zad. Dysponent I Zadanie Kwota
854 85401 302 O GWB SP 23/ BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 450,00
854 85401 401 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 144257,00
854 85401 404 O GWB SP 23/ BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 16186,00
854 85401 411 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 25076,00
854 85401 412 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 3989,00
854 85401 421 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 2600,00
854 85401 424 O GWB SP 23/ BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 500,00
854 85401 426 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 6605,00
854 85401 428 O GWB SP 23/ BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 100,00
854 85401 430 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 800,00
854 85401 444 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 10296,00
854 85412       KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU 4200,00
854 85412 411 O GWB SP 23/ ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 543,00
854 85412 412 O GWB SP 23/ ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 90,00
854 85412 417 O GWB SP 23 / ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 3567,00
854 85415       POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 14400,00
854 85415 324 O GWB SP 23 / STYPENDIA SOCJALNE 14400,00
          Razem plan 2996578,00

Dział Rozdz. Par. SF Kat.Zad. Dysponent I Zadanie Kwota
854 85401 302 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 450.00
854 85401 401 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 144257.00
854 85401 404 O GWB SP 23/ BIEżĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 16186,00
854 85401 411 O GWB SP 23 / BIEżĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 25076,00
854 85401 412 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 3989,00
854 85401 421 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 2600,00
854 85401 424 O GWB SP 23/ BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 500,00
854 85401 426 O GWB SP 23/ BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 6605,00
854 85401 428 O GWB SP 23/ BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 100,00
854 85401 430 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 800,00
854 85401 444 O GWB SP 23 / BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI 10296,00
854 85412       KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU 4200,00
854 85412 411 O GWB SP 23/ ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 543,00
854 85412 412 O GWB SP 23/ ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 90,00
854 85412 417 O GWB SP 23 / ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 3567,00
854 85415       POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 14400,00
854 85415 324 O GWB SP 23 / STYPENDIA SOCJALNE 14400,00
          Razem plan 2996578,00

2011-02-18 ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011                                 
Dział Rozdz. Par. SF Kat.Zad. Dysponent I Zadanie Kwota
801         OŚWIATA I WYCHOWANIE 6000,00
801 80101       SZKOŁY PODSTAWOWE 6000,00
801 80101 075     DOCHODY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU 6000,00
          PAŃSTWA, J,S.T. LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA  
          FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE  
801 80101 075 O   FINANSOWANIE Z WŁASNYCH ŚRODKÓW 6000,00
801 80101 075 O GWB ZADANIA WŁASNE GMINY 6000,00
801 80101 075 O GWB SP 23 I < Bez Zadania> 6000,00
          Razem plan 6000,00

---------------------------------------------------------------------------
Majątek SP 23 Gdynia 2011 r.

Informacja dotycząca wartości aktywów trwałych - KOREKTA W odpowiedzi na pismo KBF.3011/1-2/11 podajemy wymagane informację dotyczące wartości aktywów trwałych, stanowiących własność Miasta Gdyni:
    Stan na 01.01.2010r. Stan na 31.12.2010r.
Aktywa trwałe        
    Wartość brutto Umorzenie Wartość brutto Umorzenie
I. Wartości niematerialne i        
prawne 17393 17393 18935 18935
II. Rzeczowe aktywa        
trwałe 1 308487 1 306897 1 442349 1 430935
Środki trwałe (011) 930490 928900 941 381 929967
Pozostałe środki trwałe        
(013) 377997 377997 500968 500968
           
  III.  Należności        
długoterminowe        
IV. Długoterminowe        
aktywa finansowe        
Suma 1 325880 1 324290 1 461 284 1 449870
Wyjaśnienie: zmiana wartości środków trwałych - dodano wartość drzewostanu otrzymanego z Wydziału Ochrony Środowiska.
---------------------------------------------------------------------------
   budżet 2010_str1     (format jpg)
   budżet 2010_str2     (format jpg)
   budżet 2010_str3     (format jpg)

   majątek 2010__(format jpg)
----------------------------------------------------

     budżet 2008   

     majątek 2008    

     budżet     2007
      majątek

---------------------------------------------------------------------------

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Regina Hetak
Wprowadził informację: Ewa Matysiuk
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Matysiuk
Data wytworzenia informacji: 29.01.2009
Data udostępnienia informacji: 17.02.2010
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.07.2020 17:58 Korekta Ewa Matysiuk
13.07.2020 17:44 Korekta Ewa Matysiuk
13.07.2020 17:34 dodanie 2013 do archiwum Ewa Matysiuk
13.08.2015 11:51 Korekta Ewa Matysiuk
06.04.2013 21:06 Korekta Ewa Matysiuk
06.04.2013 20:52 Dodanie informacji Ewa Matysiuk
26.09.2012 22:19 Korekta Ewa Matysiuk
16.05.2012 00:58 Dodanie informacji Ewa Matysiuk
16.05.2012 00:39 Dodanie informacji Ewa Matysiuk
20.05.2011 21:20 Korekta Ewa Matysiuk
20.05.2011 21:15 Dodanie informacji Ewa Matysiuk
20.05.2011 21:00 Dodanie informacji Ewa Matysiuk