Majątek'2017

L.p. Nazwa Wartość
1. Środki trwałe 17226,66
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  4 283 864,36
3. urządzenia techniczne i
maszyny
 639 992,82
4. Inne środki trwałe 1 081 132,27
Ogółem 6022216,11

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Bajduszewska
Wprowadził informację: Alina Bieńko
Data wytworzenia informacji: 18.02.2020
Data udostępnienia informacji: 18.02.2020