Majątek 2017

Lp. Konto Nazwa Saldo - Wn
1. 011 Środki trwałe 1123414,40
2. 013 Pozostałe środki trwałe 728637,18
3. 014 Zbiory biblioteczne 223951,28
4. 020 Wartości niematerialne i prawne 28310,23

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Maliszewska
Wprowadził informację: Danuta Maliszewska
Data wytworzenia informacji: 31.08.2017
Data udostępnienia informacji: 12.10.2017