majątek

Wyszczególnienie Nazwa Placówki Oświatowej na 01.01.2018 r. Szkoła Podstawowa nr 8 Nazwa Placówki Oświatowej na 31.12.2018 r Szkoła Podstawowa nr 8
Wartość brutto na 01.01.2018 r. Umorzenie na 01.01.2018 r. Wartość netto na 01.01.2018 r. Wartość brutto na 31.12.2018 r. Umorzenie na 31.12.2018 r. Wartość netto na 31.12.2018 r.
1.Wartości niematerialne i prawne 16811,54 16811,54 0 19738,94 19738,94 0
2.Środki trwałe (011) 3 768 617,99 2 390 752,57 1 377 865,42 3 921 874,64 2 481 818,91 1 440 055,73
Budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 218 123,17 2 068 133,14 1 149 990,03 3 336 720,23 1 931 644,26 1 405 075,97
Urządzenia techniczne i maszyny 550 494,82 322 619,43 227875,39 585 154,41 550 174,65 34 979,76
Środki transportu 0 0 0 0 0
Inne środki trwałe 0 0 0 0 0
3.Pozostałe środki trwałe (013) 1 100 139,04 1 100 139,04 0 1 361 248,88 1 361 248,88 0
4.Środki trwałe w budowie (Inwestycje) 0 0 0 0 0 0
Suma 4885568,57 3507703,15 1377865,42 5302862,46 3862806,73 1440055,73

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzena Adamska
Wprowadził informację: Jolanta Wawryszuk
Ostatnio zmodyfikował: Jolanta Wawryszuk
Data wytworzenia informacji: 23.03.2019
Data udostępnienia informacji: 23.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.03.2019 21:56 Dodanie informacji Jolanta Wawryszuk