Majątek

Informacja dotycząca aktywów trwałych stanowiących własność Miasta Gdyni


Wyszczególnienie Wartość brutto na 31.12.2016 
 1. Wartości niematerialne i prawne
 16.811,54
 2. Środki trwałe (011)
 3.587.981,15
 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 3.037.662,16
 Urządzenia techniczne i maszyny
 541.318,99
 3. Pozostałe środki trwałe (013)
 1.071.765,41
 Zbiory biblioteczne
55.510,77
 SUMA
 4.667.558,10

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzena Adamska
Wprowadził informację: Alicja _Milisiewicz - Szulc
Ostatnio zmodyfikował: Marta Gajewska
Data wytworzenia informacji: 09.09.2012
Data udostępnienia informacji: 09.03.2009
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.03.2017 16:54 Aktualizacja treści Marta Gajewska
05.04.2016 16:14 Zmiana załącznika Marta Gajewska
09.09.2012 11:09 Zmiana załącznika Alicja _Milisiewicz - Szulc