Budżet na rok 2017

Budżet na rok 2017
1. Ostateczne kwoty dochodów rachunków jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp. oraz wydatków nimi sfinansowanych, zatwierdzonych Uchwałą Rady Miasta nr XXVII/654/16, w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok.

Wyszczególnienie plan na 2017 rok
80101
Dochody 53 000
Wydatki 53 000
80148
Dochody 180 000
Wydatki 180 000
80195
Dochody 35 000
Wydatki 35 000

2. Ostateczna kwota dochodów na 2017 rok, zatwierdzona uchwałą Rady Miasta nr XXVII/654/16 z dnia 21.12.2016r., w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok.

Suma z Kwota KATEGORIA ZADANIA
DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF SPOSÓB FINANSOWANIA GWB Suma końcowa
801 80101 069 0 500 500
075 0 59 000 59 000
097 0 1 500 1 500
80101 Suma 61 000 61 000
801 Suma 61 000 61 000
Suma końcowa 61 000 61 000

3. Ostateczna kwota wydatków na 2017 rok, zatwierdzona uchwałą Rady Miasta nr XXVII/654/16 z dnia 21.12.2016r., w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok.
Dział Rozdział Dzielnica Skrót nazwy Paragraf Sposób GWB GRB Suma końcowa
801 80101 (puste) Bieżące funkcjonownaie jednostki 302 0 5 723 5 723
401 0 1 284 001 1 284 001
404 0 110 901 110 901
411 0 250 682 250 682
412 0 25 437 25 437
421 0 10 000 10 000
424 0 1 000 1 000
426 0 94 750 94 750
427 0 15 000 15 000
428 0 3 000 3 000
430 0 8 506 8 506
436 0 2 500 2 500
441 0 1 200 1 200
444 0 78 890 78 890
470 0 2 000 2 000
Bieżące funkcjonowanie jednostki SUMA 1 893 140 1 893 140
Izolacja ścian fundamentowych, remont sanitariatów 427 0 100 000 100 000
Izolacja ścian fundamentowych, remont sanitariatów 100 000 100 000
(puste) Suma 1 993 140 1 993 140
Rada dzielnicy Orłowo Bieżące funkcjonowanie jednostki 427 0 3 000 3 000
Bieżące funkcjonowanie jednostki SUMA 3 000 3 000
Rada dzielnicy Orłowo SUMA 3 000 3 000
80101 SUMA 1 993 140 3 000 1 966 140
80103 (puste) Bieżące funkcjonowanie jednostki 302 0 101 101
401 0 31 051 31 051
404 0 4 237 4 237
411 0 6 219 6 219
412 0 858 858
421 0 648 648
424 0 800 800
430 0 1 000 1 000
444 0 5 980 5980
Bieżące funkcjonowanie jednostki SUMA 50 894 50 894
(puste) SUMA 50 894 50 894
80103 SUMA 50 894 50 894
80110 (puste) Bieżące funkcjonowanie jednostki 302 0 4 168 4 168
401 0 1 030 476 1 030
404 0 75 357 75 357
411 0 197 899 197 899
412 0 27 116 27 116
417 0 6 000 6 000
421 0 3 000 3 000
424 0 500 500
426 0 0 0
428 0 3 000 3 000
430 0 11 361 11 361
436 0 2 500 2 500
441 0 500 500
444 0 74 205 74 205
Bieżące funkcjonowanie jednostki SUMA 1 436 082 1 436 082
(puste)SUMA 1 436 082 1 436 082
80110 SUMA 1 436 082 1 436 082
80113 (puste) Bieżące funkcjonowanie jednostki 430 0 12 308 12 308
Bieżące funkcjonowanie jednostki SUMA 12 308 12 308
(puste)SUMA 12 308 12 3058
80113 Suma 12 308 12 308
80148 (puste) Bieżące funkcjonowanie jednostki 401 0 138 049 138 049
404 0 11 420 11 420
411 0 26 008 26 008
412 0 3 587 3 587
444 0 5 750 5 750
Bieżące funkcjonowanie jednostki SUMA 184 814 184 814
(puste)SUMA 184 814 184 814
70148 Suma 184 814 184 814
80150 (puste) Bieżące funkcjonowanie jednostki 401 0 505 185 505 185
404 0 33 770 33 770
411 0 91 568 91 568
412 0 21 950 21 950
421 0 7 000 7 000
426 0 47 900 47 900
430 0 12 200 12 200
444 0 20 930 20 930
Bieżące funkcjonowanie jednostki SUMA 740 503 740 503
(puste) Suma 740 503 740 503
80150 Suma 740 503 740 503
80195 (puste) Koszty lokali RD 421 0 1 300 1 300
426 0 2 300 2 300
430 0 1 200 1 200
Koszty lokali RD Suma 4 800 4 800
(puste) SUma 4 800 4 800
80195 Suma 4 800 4 800
801 Suma 4 422 541 300 4 425 541
853 85395 (puste) Gimnazja- Projekt "Rozwiń skrzydła" 401 7 57 784 57 784
401 9 7 163 7 163
411 7 10 353 10 353
411 9 1 276 1 276
412 7 1 802 1 802
412 9 220 220
Gimnazja- Projekt "Rozwiń skrzydła" 401 9 78 598 78 598
Gimnazja- Projekt "Rozwiń skrzydła" - wkład własny 411 9 7 862 7 862
412 9 1 800 1 800
421 9 443 443
426 9 1 498 1 498
430 9 11 019 11 019
9 4 231 4 231
Gimnazja- Projekt "Rozwiń skrzydła"  26 853 26 853
SP Projekt "Małe Skrzydła..." 401 7 46 689 46 689
401 9 5 495 5 495
411 7 8 026 8 026
411 9 945 945
412 7 1 144 1 144
412 9 135 135
Sp Projekt "Małe Skrzydła..." 62 434 62 434
SP Projekt "Małe Skrzydła..."-wkład własny 401 9 2 664 2 664
411 9 485 485
412 9 65 65
421 9 320 320
426 9 6 259 6 259
430 9 533 533
SP Projekt "Małe skrzydła.." 10 326 10 326
(puste) Suma 178 211 178 211
85395 Suma 178211 178211
853 Suma 178 211 178 211
854 85401 (puste) Biezące funkcjonowanie jednostki 302 0 550 550
401 0 169 063 169 063
404 0 14 275 14 275
411 0 32 326 32 326
412 0 4 459 4 459
426 0 14 417 14 417
444 0 13 455 13 455
Bieżące funkcjonowanie jednostki Suma 248 545 248 545
(puste) Suma 248 545 248 545
85401 Suma 248 545 248 545
854 Suma 248 545 248 545
Suma końcowa 4 849 297 3 000 4 852 297

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzena Adamska
Wprowadził informację: Marta _Gajewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Gajewska
Data wytworzenia informacji: 26.03.2017
Data udostępnienia informacji: 26.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.03.2017 13:37 Dodanie informacji Marta Gajewska
26.03.2017 12:38 Dodanie informacji Marta Gajewska