Budżet i majątek - 2012

Budżet i majątek - 2012

Majątek na dzień 01.01.2012r.

 Majątek trwały2 781 345,38
 Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu   384 605,64


Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2012r.

 Dochody 
Wyszczegolnienie 80101 
doch. z najmu i dzierż.
składników majatkowych 
3600 

 Wydatki         
 Wyszczególnienie80101 80103 80113 80146 80148 80195 85154 85401 85415 
 Ogółem4589981
350679
16153
3891
175541
38147
15540
375425
56591

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Dąbkowski
Wprowadził informację: Jacek _Depta
Ostatnio zmodyfikował: Jacek _Depta
Data wytworzenia informacji: 11.03.2013
Data udostępnienia informacji: 11.03.2013
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.01.2014 10:39 Korekta Jacek _Depta
11.03.2013 12:32 Dodanie informacji Jacek _Depta