Budżet i majątek - 2010

Majątek na dzień 01.01.2010r.

 Majątek trwały1 613 698,61 
 Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu   357 079,39 


Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2010r.

 Dochody 
Wyszczegolnienie 80101 
doch. z najmu i dzierż.
składników majatkowych 
3000 

 Wydatki         
 Wyszczególnienie80101 80103 80113 80148 80195 85154 85401 85412 85415 
 Ogółem4201552293933 1350018658359591 12672 226588 8850 23910

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Dąbkowski
Wprowadził informację: Jacek _Depta
Data wytworzenia informacji: 01.01.2010
Data udostępnienia informacji: 15.04.2010