Budżet i majątek - 2009

Majątek na dzień 01.01.2009r.

 Majątek trwały1 613 698,61 
 Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu   358 048,29 


Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2009r.

 Dochody 
Wyszczegolnienie 80101 
doch. z najmu i dzierż.
składników majatkowych 
3000 

 Wydatki         
 Wyszczególnienie80101 80103 80113 80148 80195 85154 85401 85412 85415 
 Ogółem3591321272125 13500165504 39609 11538 187625 4000 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Dąbkowski
Wprowadził informację: Jacek _Depta
Data wytworzenia informacji: 01.01.2009
Data udostępnienia informacji: 15.04.2010