Majątek 2009

MAJĄTEK

Wartość aktywów trwałych stanowiących własność Miasta Gdynia

 

Majątek trwały

Stan na 01.01.2008

Stan na 31.12.2008

 

Wartość

umorzenie

Wartość

umorzenie

 

brutto

 

brutto

 

I Wartości

30.647,74

30.647,74

30.647,74

30.647,74

niematerialne i

 

 

 

 

prawne

 

 

 

 

II Rzeczowe

2.408.436,09

1.127.831,90

2.409.177,46

1.205.598,87

aktywa trwałe

 

 

 

 

Środki

1.796.392,59

515.788,40

1.769.392,59

565.814,-

trwałe (011)

 

 

 

 

Pozostałe środki

612.043,50

612.043,50

639.784,87

639.784,87

trwałe(013)

 

 

 

 

III Należności

 

 

 

 

długoterminowe

 

 

 

 

IV Długoterminowe

 

 

 

 

aktywa finansowe

 

 

 

 

Suma

2.439.083,83

1.158.479,64

2.439.825,20

1.236.246,61

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Marlewska
Wprowadził informację: Anna _Wieczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Anna _Wieczyńska
Data wytworzenia informacji: 17.03.2009
Data udostępnienia informacji: 17.03.2012
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2012 15:45 Aktualizacja treści Anna _Wieczyńska