Budżet 2009

BUDŻET
wydatkiLp.

Wyszczególnienie

$$

80123

80130

1

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

3020

395,00

8 466,00

2

wynagrodzenia osobowe pracowników

4010

155 213,00

2 076 994,00

3

dodatkowe wynagrodzenie roczne

4040

25 861,00

162 548,00

4

składki na ubezpieczenia społeczne

4110

27 885,00

344 889,00

5

składki na Fundusz Pracy

4120

4 436,00

54 869,00

6

Niepełnosprawnych

4140

0,00

12 000,00

7

wynagrodzenia bezosobowe

4170

0,00

1 500,00

8

zakup materiałów i wyposażenia

4210

730,00

22 634,00

9

zakup środków żywności

4220

0,00

0,00

10

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4240

0,00

3 000,00

11

zakup energii

4260

42 571,00

166 120,00

12

zakup usług remontowych

4270

200,00

224 000,00

13

zakup usług zdrowotnych

4280

300,00

3 190,00

14

zakup usług pozostałych

4300

2 072,00

16 100,00

15

opłaty za usługi internetowe

4350

170,00

1 870,00

16

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii kom.

4360

100,00

800,00

17

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stac.

4370

200,00

1 910,00

18

podróże służbowe krajowe

4410

0,00

1 500,00

19

różne opłaty i składki

4430

0,00

0,00

20

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

4440

10 242,00

133 895,00

21

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

4700

0,00

0,00

22

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

4740

0,00

2 000,00

23

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

4750

0,00

2 000,00

24

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6050

0,00

0,00

 

Ogółem

 

270 375,00

3 240 285,00

 

 

Rachunek dochodów własnych 80130

 

Przychody

40700,00

Wydatki

38800,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Marlewska
Wprowadził informację: Anna _Wieczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Anna _Wieczyńska
Data wytworzenia informacji: 17.03.2009
Data udostępnienia informacji: 17.03.2009
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2012 15:48 Korekta Anna _Wieczyńska
29.10.2012 15:42 Korekta Anna _Wieczyńska
29.10.2012 15:40 Korekta Anna _Wieczyńska
29.10.2012 15:39 Korekta Anna _Wieczyńska
29.10.2012 15:36 Korekta Anna _Wieczyńska
29.10.2012 15:34 Korekta Anna _Wieczyńska
29.10.2012 15:31 Korekta Anna _Wieczyńska
29.10.2012 15:27 Korekta Anna _Wieczyńska
29.10.2012 15:25 Korekta Anna _Wieczyńska