2021

Plan finasowy 2021 r.

Wykonanie za 2021 r.

Sprawozdanie finansowe Laboratorium Innowacji Społecznych za rok 2021 wraz z załącznikami.

Do pobrania:
1. LIS _ Bilans jednostki za rok 2021 _  pdf. ;
2. LIS _ Rachunek zysków i strat za rok 2021 _ pdf. ;
3. LIS _ Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2021 _ pdf. ;
4. LIS _ Zał. nr 2 _ Informacja dodatkowa  _ pdf. ;
5. LIS _ Zał. nr 3 _ Tabela 1 _ środki trwałe _ pdf.  ;
6. LIS _ Zał. nr 3 _ Tabela 2 _ obce środki trwałe _ pdf. ;
7. LIS _ Zał. nr 3 _ Tabela 3 _ odpisy, należności _ pdf. ;
8. LIS _ Zał. nr 3 _ Tabela 4 _ dane o stanie rezerw _ pdf.
9. LIS _ Zał. nr 3 _ Tabela 5 _ dane o stanie RMK _ pdf. ;
10.LIS_ Zał. nr 3 _ Tabela 6 _ świadczenia pracownicze _ pdf. ;
11.LIS_ Zał. nr 3 _ Tabela 7 _ zapasy _ pdf. ;
12.LIS_ Zał. nr 3 _ Tabela 8 _ koszty i przychody projektów UE _ pdf. ;

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Katarzyna Towpasz
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Sobieniecka
Data wytworzenia informacji: 20.01.2021
Data udostępnienia informacji: 20.01.2021
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.10.2022 16:02 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
11.10.2022 16:00 Aktualizacja treści Danuta Sobieniecka
06.05.2022 15:41 Dodanie informacji Danuta Sobieniecka