Majątek 2015

Nazwa grupy składników majątku trwałego
 Wartość brutto na 01.01.2015
Umorzenie na 01.01.2015
Wartość netto na 01.01.2015
Wartości niematerialne i prawne (progr. komp.)
 18 092,81
 18 092,81
 0,-
Grunty (gr. 0)
 151 840,-
 - 151 840,-
Budynki, lokale i obiekty Inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2)
 716 832,19
 242 749,82
 474 082,37
Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)
 78 863,61
 73 110,40
 5 753,21
Inne środki trwałe (gr.8)
 179 682,42
179 682,42
0,-
 Razem1 145 311,03
 513 635,45
631 675,58

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katrzyna Wiśniewska
Wprowadził informację: Monika Gurtatowska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Gurtatowska
Data wytworzenia informacji: 12.03.2015
Data udostępnienia informacji: 29.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.05.2015 13:27 Dodanie informacji Monika Gurtatowska