Majątek 2010

Majątek Ośrodka  Profilaktyki i Terapii Uzależnień  jest własnością  Miasta Gdyni.  Jego wartość brutto   na dzień 01.01.2010r wynosi 1 136 348,84 zł  natomiast wartość netto wynosi  690 107,59 zł.  Strukturę  majątku trwałego przedstawia tabela  

Grupa składników

majątku trwałego
Wartość brutto Na 1.01.2010UmorzenieNa 1.01.2010
 Wartości niemat. i prawne     24 632,79       24 632,79
  Grunty    151 840,-          -
Budynki, lokale

i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

    688 579,69        153 986,19
Urządzenia techniczne i maszyny      43 240,69      39 566,60
Inne środki trwałe   228 055,67   228 055,67
 Razem   1 136 348,84    446 241,25
    

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katrzyna Wiśniewska
Wprowadził informację: Barbara _Piwowarska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Jagłowska
Data wytworzenia informacji: 10.07.2009
Data udostępnienia informacji: 10.07.2010
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.10.2012 10:07 Korekta Joanna Jagłowska
08.10.2012 10:05 Korekta Joanna Jagłowska
10.07.2010 00:52 Dodanie informacji Barbara _Piwowarska
10.07.2010 00:48 Dodanie informacji Barbara _Piwowarska