Majątek

 

 

 

 

Majątek Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień jest własnością Miasta Gdyni.

 

Jego wartość brutto na dzień 01.01.2009r wynosi 1 118 533,35 zł natomiast wartość netto wynosi 708 896,09 zł.

 

Strukturę majątku trwałego przedstawia tabela

 

Grupa składników

majątku trwałego

Wartość brutto

Na 1.01.2009

Umorzenie

Na 1.01.2009

Wartości

niemat. i prawne

 

21 894,78

 

21 894,78

 

Grunty

 

151 840,-

 

-

Budynki, lokale

i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

 

688 579,69

 

 

 

136 771,69

Urządzenia techniczne i maszyny

 

43 240,69

 

37 992,60

Inne środki trwałe

212 978,19

212 978,19

Razem

1 118 533,35

409 637,26

 

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Barbara _Piwowarska
Data udostępnienia informacji: 04.03.2009