Majątek - 2014r.

Informacja
dotycząca aktywów trwałych, stanowiących własność Miasta Gdyni
zgodna z ewidencją księgową i sprawozdaniem za 2013
 
Wartość brutto
Umorzenie
Wartość nieumorzona
Wartość brutto
Umorzenie
Wartość nieumorzona
Aktywa trwałe
na 01.01.2013
na 01.01.2013
na 01.01.2013
na 31.12.2013
na 31.12.2013
na 31.12.2013
1. Wartości niematerialne i prawne
                  9 887,93   
         9 887,93   
                         -     
         9 887,93   
             9 887,93   
                        -     
   
2. Rzeczowe aktywa trwałe (011)
               744 426,90   
      491 655,50   
            252 771,40   
      740 932,07   
          512 599,30   
           228 332,77   
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
               639 132,56   
      460 079,83   
            179 052,73   
      639 132,56   
          469 952,41   
           169 180,15   
Urządzenia techniczne i maszyny
                98 760,85   
        29 125,61   
             69 635,24   
        95 266,02   
           39 543,48   
             55 722,54   
Środki transportu
                            -     
                           -     
                            -     
Inne środki trwałe
                  6 533,49   
         2 450,06   
               4 083,43   
         6 533,49   
             3 103,41   
              3 430,08   
3. Pozostałe środki trwałe (013)
               676 906,87   
      676 906,87   
                         -     
      594 715,25   
          594 715,25   
                        -     
4. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)
                            -     
         
Suma:
            1 431 221,70   
   1 178 450,30   
            252 771,40   
   1 345 535,25   
       1 117 202,48   
           228 332,77   
 
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Lewandowicz
Wprowadził informację: Ewa Sadecka
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Sadecka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2013
Data udostępnienia informacji: 02.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.06.2014 19:18 Aktualizacja treści Ewa Sadecka
08.06.2014 19:16 Aktualizacja treści Ewa Sadecka
08.06.2014 19:07 Aktualizacja treści Ewa Sadecka
08.06.2014 19:06 Aktualizacja treści Ewa Sadecka
08.06.2014 19:06 Aktualizacja treści Ewa Sadecka
08.06.2014 19:05 Aktualizacja treści Ewa Sadecka
08.06.2014 18:54 Aktualizacja treści Ewa Sadecka
08.06.2014 18:51 Aktualizacja treści Ewa Sadecka
03.06.2014 23:39 Aktualizacja treści Ewa Sadecka
03.06.2014 23:06 Aktualizacja treści Ewa Sadecka
02.01.2013 01:11 Aktualizacja treści Ewa Sadecka
02.01.2013 01:10 Dodanie informacji Ewa Sadecka