Budżet - 2014r.

PLAN  DOCHODÓW I  WYDATKÓW  BUDŻETOWYCH  SOSW
NR 2 W GDYNI
DOCHODY
Dział 854
Wyszczególnienie
§§
85403
dochody ze sprzedaży usług
830
    51 400,00 zł
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych-mieszkania
0750
    22 000,00 zł
OGÓŁEM
      73 400,00 zł
WYDATKI
  Dział  801
  Dział 851
  Dział  854
   
Wyszczególnienie
§§
80113
80121
80134
85154
85403
85412
85415
85446
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
3020
       1 253,00 zł
        1 978,00 zł
       2 670,00 zł
     
stypendia dla uczniów
3240
                 3 626,00 zł
 
wynagrodzenie osobowe pracowników
4010
    619 562,00 zł
     826 966,00 zł
    265 722,00 zł
     
dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
      48 543,00 zł
       72 247,00 zł
      22 904,00 zł
     
składki na ubezpieczenie społeczne
4110
    123 245,00 zł
     164 841,00 zł
      52 971,00 zł
        252,00 zł
   
składki na Fundusz Pracy
4120
      17 353,00 zł
       23 210,00 zł
       7 459,00 zł
          36,00 zł
   
umowy zlecenie i o dzieło
4170
               1 462,00 zł
   
zakup materiałow i wyposażenia
4210
       1 842,00 zł
        2 150,00 zł
      11 550,00 zł
     
zakup środków żywności
4220
           6 476,00 zł
       
zakup pomocy naukowych,        dydaktycznych i książek
4240
          220,00 zł
           620,00 zł
          820,00 zł
     
zakup energii
4260
      16 807,00 zł
       37 093,00 zł
    131 450,00 zł
     
zakup usług remontowych
4270
            1 050,00 zł
          900,00 zł
     
zakup usług zdrowotnych
4280
          700,00 zł
        2 350,00 zł
          950,00 zł
     
zakup usług pozostałych
4300
     3 820,00 zł
     2 773,00 zł
        5 420,00 zł
        800,00 zł
    30 200,00 zł
           1 525,00 zł
opłaty za usługi internetowe
4350
               200,00 zł
          990,00 zł
     
opłaty za usługi telekomunikacyjne
4370
          200,00 zł
           270,00 zł
       1 260,00 zł
     
podróże służbowe krajowe
4410
               166,00 zł
          200,00 zł
     
różne opłaty i składki
4430
            2 561,00 zł
          200,00 zł
     
odpisy na ZFŚS
4440
      27 651,00 zł
       42 237,00 zł
      14 203,00 zł
     
podatek od nieruchomości
4480
                200,00 zł
     
szkolenia pracowników niebędących  członkami korpusu służby
4700
          280,00 zł
           820,00 zł
          650,00 zł
     
remont pomieszczeń
4270
            65 000,00 zł
     
OGÓŁEM
       3 820,00 zł
  860 429,00 zł
  1 184 179,00 zł
     7 276,00 zł
  610 299,00 zł
     1 750,00 zł
     3 626,00 zł
       1 525,00 zł
Dochody  własne
85403
Przychody
      58 300,00 zł
Wydatki
      58 300,00 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Lewandowicz
Wprowadził informację: Ewa Sadecka
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Sadecka
Data wytworzenia informacji: 02.01.2013
Data udostępnienia informacji: 02.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.06.2014 19:26 Aktualizacja treści Ewa Sadecka
08.06.2014 18:44 Aktualizacja treści Ewa Sadecka
03.06.2014 23:50 Aktualizacja treści Ewa Sadecka
03.06.2014 23:05 Korekta Ewa Sadecka
03.06.2014 23:05 Aktualizacja treści Ewa Sadecka
02.01.2013 01:11 Dodanie informacji Ewa Sadecka