2013

Plan finansowy na rok 2013

Wyszczególnienie Kwota
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń2.354,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników915.511,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
70.039,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
171.486,00
Składki na Fundusz Pracy
24.161,00
Wynagrodzenia bezosobowe
0,00
Zakup materiałów i wyposażenia12.216,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4.500,00
Zakup energii
17.832,00
Zakup usług remontowych
3.000,00
Zakup usług zdrowotnych
1.500,00
Zakup usług pozostałych
10.410,00
Opłaty za usługi internetowe
1.000,00
Podróże służbowe krajowe
1.500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług teleksom. telefonii stacjonarn.4.500,00
Różne opłaty i składki
1.500,00
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych58.271,00
Szkolenia Pracowników1.500,00
Ogółem
1.301.280,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Kordzińska-Grabowska
Wprowadził informację: Iwona Nowińska Flis
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Nowińska
Data wytworzenia informacji: 31.01.2013
Data udostępnienia informacji: 21.08.2013
Ostatnia aktualizacja: 21.08.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.08.2013 10:42 Dodanie informacji Iwona Nowińska