2012

Plan finansowy na rok 2012

Wyszczególnienie Kwota
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
2.291,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników832.886,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
 64.502,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
138.670,00
Składki na Fundusz Pracy
22.061,00
Wynagrodzenia bezosobowe
8.308,00
Zakup materiałów i wyposażenia129.766,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
 9.500,00
Zakup energii
 15.832,00
Zakup usług remontowych
 3.000,00
Zakup usług zdrowotnych
 2.500,00
Zakup usług pozostałych
 28.578,00
Opłaty za usługi internetowe
 1.500,00
Podróże służbowe krajowe
 1.500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług teleksom. telefonii stacjonarn. 5.400,00
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
 15.416,00
Różne opłaty i składki
 3.075,00
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53.445,00
Szkolenia Pracowników 1.500,00
Szkolenie pracowników  Rozdział 85446
 1.550,00
Ogółem
1.341.280,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Kordzińska-Grabowska
Wprowadził informację: Iwona Nowińska Flis
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Nowińska
Data wytworzenia informacji: 30.06.2012
Data udostępnienia informacji: 30.06.2012
Ostatnia aktualizacja: 21.08.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.08.2013 10:35 Aktualizacja treści Iwona Nowińska
21.08.2013 10:33 Dodanie informacji Iwona Nowińska