2011

Plan finansowy na rok  2011

 

 

Wyszczególnienie

Kwota

 

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

2197

Wynagrodzenia osobowe pracowników

800076

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

98145

Składki na ubezpieczenia społeczne

133706

Składki na Fundusz Pracy

21271

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

0

Wynagrodzenia bezosobowe

0

Zakup materiałów i wyposażenia

13671

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5773

Zakup energii

15078

Zakup usług remontowych

1500

Zakup usług zdrowotnych

1500

Zakup usług pozostałych

5862

Opłaty za usługi internetowe

1000

Podróże służbowe krajowe

1500

Opłaty z tytułu zakupu usług teleksom. telefonii stacjonarn.

5500

Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe

22812

Różne opłaty i składki

1300

Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

47923

Szkolenia Pracowników

1500

                                              OGÓŁEM

1150314

 

Środki trwałe i umorzenia na dzień 31.12.2010

 
Aktywa trwałe
Stan na 01.01.2010r.
Stan na 31.12.2010r.
Wartość brutto
Umorzenie
Wartość brutto
Umorzenie
I Wartości niematerialne
i prawne
31486,61
31486,61
34074,01
34074,01
II Rzeczowe aktywa trwałe
150905,59
144184,01
159951,35
153892,17
Środki trwałe (011)
19962,22
13240,64
19962,22
14903,04
Pozostałe środki trwałe (013)
130943,37
130943,37
138989,13
138989,13
Razem:
182392,20
175670,62
139025,36
187966,25

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Kordzińska-Grabowska
Wprowadził informację: Iwona Nowińska Flis
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Nowińska
Data wytworzenia informacji: 24.02.2011
Data udostępnienia informacji: 24.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.02.2011 23:31 Dodanie informacji Iwona Nowińska