2009

PLAN   FINANSOWY   NA   ROK  2009
 

 
Wyszczególnienie
§
Kwota
 
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
    3020
1.836,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
    4010
714.285,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
    4040
54.563,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
    4110
118.403,00
Składki na Fundusz Pracy
    4120
18.837,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
    4140
0
Wynagrodzenia bezosobowe
    4170
0
Zakup materiałów i wyposażenia
    4210
10.745,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
    4240
7.000,00
Zakup energii
    4260
12.591,00
Zakup usług remontowych
    4270
1.600,00
Zakup usług zdrowotnych
    4280
1.500,00
Zakup usług pozostałych
    4300
6.720,00
Opłaty za usługi internetowe
    4350
1.200,00
Podróże służbowe krajowe
    4410
1.000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług teleksom. telefonii stacjonarn.
    4370
5.300,00
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
    4400
22.020,00
Różne opłaty i składki
    4430
1.535,00
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
    4440
43.555,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
    4740
3.000,00
Zakup akcesoriów komputerowych
    4750
2.500,00
Szkolenia Pracowników
    4700
1.000,00
                                              OGÓŁEM
 
1.029.190,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Kordzińska-Grabowska
Wprowadził informację: Iwona Nowińska Flis
Data wytworzenia informacji: 16.04.2010
Data udostępnienia informacji: 16.04.2010