Plan finansowy jednostki na 2016 r.

Budżet na 2016 r. Dochody

Dział  Nazwa   Plan 
 600    Transport i Łączność 69 456 000 zł
 0750  Wpływy z najmu i dzierżawy 16 000 zł
 0830  Wpływy z usług 69 000 000 zł
 0920  Wpływy z odsetek 40 000 zł
 0970  Wpływy z różnych dochodów 400 000 zł
 Razem dochody  69 456 000 zł


Budżet na 2016 r. Wydatki
Rozdział 60004. Lokalny transport zbiorowy

Plan  158 796 494 zł 
 z tego 
 1. Wydatki bieżące 158 274 494 zł
 z tego 
 1.1. Wydatki jednostek budżetowych 158 248 094 zł
 z tego 
 a. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 590 000 zł
 b. Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 150 658 094 zł
 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 400 zł
 2. Wydatki majątkowe  522 000 zł
 z tego 
 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 522 000 zł


Ewidencja majątku ZKM w Gdyni na 2016 r.
Stan na 01.01.2016

 Grupa Wartość Brutto Umorzenie 
 I Budynki i lokale 1 357 843,25 zł 708 606,70 zł
 II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 978 829,97 zł 538 379,01 zł
 IV Maszyny, urządzenia 1 930 110,76 zł 1 322 217,73 zł
 V Specjalistyczne maszyny 6 849,40 zł 6 849,40 zł
 VI Urządzenia techniczne  387 646,49 zł 249 667,85 zł
 VII Środki transportu 651 263,09 zł 420 741,62 zł
 VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 1 101 042,20 zł 647 937,43 zł
  Razem środki trwałe 6 413 585,16 zł 3 894 399,74 zł
  Wartości niematerialne i prawne 972 567,88 zł 829 874,08 zł
  Pozostałe środki trwałe 1 033 213,01 zł 1 033 213,01 zł
  Razem 8 419 366,05 zł 5 757 486,83 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hubert Kołodziejski
Wprowadził informację: Janusz Wensierski
Ostatnio zmodyfikował: Janusz Wensierski
Data wytworzenia informacji: 05.02.2016
Data udostępnienia informacji: 08.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.02.2016 11:43 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
15.02.2016 11:42 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
08.02.2016 10:45 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
08.02.2016 10:44 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
08.02.2016 10:44 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
08.02.2016 10:29 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
08.02.2016 10:01 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
08.02.2016 10:00 Aktualizacja treści Janusz Wensierski
08.02.2016 09:54 Dodanie informacji Janusz Wensierski