Majątek 2023

Ewidencja majątku Centrum Nauki Experyment w Gdyni na dzień 01.01.2023
Wartość brutto Umorzenie dotychczasowe
0 Grunty 0,00 0,00
I Budynki i lokale 92 482,91 17 486,88
II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00
III Kotły i maszyny energetyczne 0,00 0,00
IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 50 515,69 50 515,69
V Maszyny, aparaty i urządzenia specjalistyczne 16 418,00 0,00
VI Urządzenia techniczne 18 230,40 7 596,00
VII Środki transportu 0,00 0,00
VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 2 154 835,31 1 251 606,39
Wartości niematerialne i prawne  284 234,63 284 234,63
Ogółem środki trwałe i WNiP umarzane sukcesywnie 2 616 716,94 1 611 439,59
Pozostałe wartości niematerialne i prawne 167 551,38 167 551,38
Pozostałe środki trwałe 1 053 143,89 1 053 143,89
OGÓŁEM 3 837 412,21 2 832 134,86

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Harackiewicz
Wprowadził informację: Małgorzata Osińska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Osińska
Data wytworzenia informacji: 16.02.2023
Data udostępnienia informacji: 16.02.2023
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.02.2023 14:29 Aktualizacja treści Małgorzata Osińska
17.02.2023 14:27 Aktualizacja treści Małgorzata Osińska
16.02.2023 12:10 Dodanie informacji Małgorzata Osińska